Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vítame Vás na našich nových www stránkach obce Šintava

O obci

Obec Šintava leží zastavanou plochou na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Galanta, vo vyššom územnom celku (VÚC) Trnava. Katastrálnymi hranicami susedí s mestom Sereď a obcami Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa, Váhovce a Dolná Streda. Katastrálne územie má rozlohu 1279 ha.

 

Prvý písomný záznam o Šintave je z roku 1042, kedy sa Peter Orseola, následník Štefana I., spojil s nemeckým cisárom Henrichom III. Spolu zorganizovali výpravu proti uhorskej šľachte, ktorá v roku 1041 povstala proti Petrovi pod vedením palatína Samuela Aba. Dobyli Bratislavu, celé Považie, hrady Šintavu, Hlohovec, Banu a dostali sa až po Hron.

 

Druhá písomná správa z roku 1074 je zachytená vo Viedenskej obrázkovej kronike, kde sa Šintavský hrad spomína ako miesto, kde zvrhnutému kráľovi Šalamúnovi, synovi uhorského kráľa Ondreja I., prišiel na pomoc Henrich IV., nemecký cisár. Bojovali o znovuzískanie kráľovskej koruny proti kniežaťu Gejzovi I., ktorý sídlil v Nitre. Kronika uvádza: "A keď prišiel cisár k rieke Váh, Šalamún cválal s tromi šíkmi zo Šintavy k Nitre".

 

Ďalšia správa je z roku 1177. Podľa nej uhorský kráľ Belo III. závetom potvrdil časť majetkov v prospech Zemereho, komesa zo Šintavy. Z prameňov vyplýva, že šintavským hradným komesom bol už v roku 1173. K šintavskému kráľovskému pohraničnému hradu patrili aj okolité oblasti napr. Šoporňa, Pata, Vozokany, Abrahám, Križovany, Šúrovce, ale aj pozemky vo vzdialenejších lokalitách. Z donačnej listiny kráľa Bela IV. z roku 1241 sa dozvedáme, že Šintavský hrad mal majetky aj v Bratislavskej župe. Svedčí o tom táto udalosť. Keď kráľ Belo IV. roku 1241 bol v bitke uhorských vojsk s tatárskymi vojskami porazený a utekal do zahraničia, pri prechode za Bratislavou mu tamojší mešťan Woch pomohol a obdaroval ho dobrými koňmi a potravinami. Kráľ po svojom návrate v roku 1243 obdaril Wocha za tento čin šesťplužnou časťou pôdy v osade Ablenč v Bratislavskej župe. Táto pôda doteraz patrila ku kráľovskému hradu Šintava.

Šintavský hrad sa spomína aj v donačnej listine premonštranského kláštora v Turci z roku 1252, ktorou kráľ Belo IV. daroval kláštoru dve tretiny z každého mýta na Váhu, a to "od hradu Šintava až po močariská, do ktorých Váh padá". V listine je zároveň aj informácia o prekladisku dreva z pltí a nový drevený most cez Váh pri šintavskom brode.

Fotogaléria

21.10.2016

Posedenie seniorov

Tradičné posedenie seniorov nad 70 rokov obec organizovala v mesiaci október, pri príležitosti mesiaca úcty k starším v priestoroch Farského centra v Šintave.

Detail

31.05.2016

Deň detí 2016

Nedeľné popoludnie na námestí v Šintave patrilo hlavne deťom, ale i dospelým, ktorí sa chceli zabaviť.

Detail

Novinky

24.10.2016

Divadelná hra - rozprávka SOĽ NAD ZLATOM

Obec Šintava a komisia kultúry Vás pozýva na divadelnú hru - rozprávku Soľ nad zlato v podaní Špačinského ochotníckeho divadla dňa 6. novembra 2016 o 15,30 h vo Farskom centre v Šintave. Vstupné 2,-€

Detail Oznamy

21.10.2016

Triedim odpady - investujem do svojej budúcnosti!

Nový zákon o odpadoch s účinnosťou od 1. júla 2016 prináša viaceré zmeny v systéme nakladania a triedenia odpadu z našich domácností. Pre potreby občanov uvádzame podrobnejší prehľad toho, čo triedime, a tiež informácie o spôsobe zberu vytriedeného odpadu. Triedený zber odpadu v obci Šintava prebieha celoročne na stanovištiach triedeného zberu (pred potravinami COOP Jednota, pri cintoríne, pri priemstave, pri Lodenici) do 1100 litrových farebne odlíšených kontajnerov (papier, sklo, kovový odpad, textil), na zbernom mieste – vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín (jedlé oleje a tuky, plasty, papier, drobný stavebný odpad, elektroodpad, objemný odpad), na zbernom mieste – pri ČOV (biologicky rozložiteľný odpad, kde sa zvlášť separuje drevná hmota a tráva).

Detail Oznamy

21.10.2016

Posedenie seniorov

Tradičné posedenie seniorov nad 70 rokov obec organizovala v mesiaci október, pri príležitosti mesiaca úcty k starším v priestoroch Farského centra v Šintave.

Detail Stalo sa

12.10.2016

Oznam o aktuálnych termínoch športových zápasoch našich klubov

Oznam o aktuálnych termínoch športových zápasoch našich klubov v Šintave - futbalového a stolnotenisového hrajúcich doma a vonku na mesiac október 2016.

Detail Oznamy

07.09.2016 - 30.10.2016

Ponuka majetku nebytových priestorov

Detail Úradná tabuľa