Šintava
Šintava
Šintava
Šintava
prihlásenie

Chcete sa zaregistrovať ?

informačný kanál RSS
  
Kontakt:
Obec Šintava
Šintava 244, 925 51
tel.: 031/ 789 23 70,
fax: 031/ 789 25 11
mail: obec@sintava.sk
IČO: 00306193
DIČ: 2021000927
Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-12:00 13:00-15:30
Utorok 7:30-12:00 13:00-15:30
Streda 7:30-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 7:30-12:00 13:00-15:30
Piatok 7:30-12:00 13:00-14:00
Aktuálne zasadnutie OZ:
22.2.2016
Pozvánka viac
Rokovací viac
PHSR viac
Príloha viac
Príloha viac
čítajte viac ...
Náhodná fotografia:
Foto: Michal Lipovský
Náhodné video:
Oslava 100. narodenín
Partnerské združenie:
ZMO región JE
ikona
Fašiangová krojová zábava 2016
Voľby 2016 - Hlasovacie preukazy. Volič, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku v našej obci, môže požiadať obec o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na Slovensku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: osobne, v listinnej forme alebo elektronicky /e-mailom/, prostredníctvom splnomocnenej osoby. - Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce / v piatok iba do 14,00 hod./ - V listinnej forme alebo elektronicky môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. - Prostredníctvom splnomocnenej osoby môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách obce. Splnomocnenie na prevzatie hlasovacieho preukazu nemusí byť úradne overené.
ikona
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE ŠINTAVA NA ROKY 2015 – 2020
Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2016: 8.1.2016, 12.2.2016, 11.3.2016, 8.4.2016, 13.5.2016, 10.6.2016, 8.7.2016, 12.8.2016, 9.9.2016, 14.10.2016, 11.11.2016, 9.12.2016. Jednotný čas preskúšania sirén je o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom.
ikona
Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU
Voľby do Národnej rady SR - Predseda NR SR určil deň volieb na sobotu 5. marca 2016 od 7,00 hod. do 22,00 hod. Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie : obec@sintava.sk
 
Šintava
© Obec Šintava 2011 Overiť XHTML 1.0 Transitional Overiť CSS!
online:6
dnes:111
včera:170
týždeň:1200
mesiac:5179
doteraz:290145