Šintava
Šintava
Šintava
Šintava
prihlásenie

Chcete sa zaregistrovať ?

informačný kanál RSS
  
Kontakt:
Obecný úrad Šintava
Šintava 244, 925 51
tel.: 031/ 789 23 70,
fax: 031/ 789 25 11
mail: obec@sintava.sk
Úradné hodiny:
Pondelok 7:30-12:00 13:00-15:30
Utorok 7:30-12:00 13:00-15:30
Streda 7:30-12:00 13:00-17:00
Štvrtok 7:30-12:00 13:00-15:30
Piatok 7:30-12:00 13:00-14:00
Aktuálne zasadnutie OZ:
26.1.2015
Pozvánka viac
čítajte viac ...
Náhodná fotografia:
Foto: Slávka Dobišová
Náhodné video:
Zostrih vystúpení na oslavách dňa obce
Partnerské združenie:
ZMO región JE
ikona
Oprávnený občan, ktorý má trvalý pobyt v obci Šintava a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu môže požiadať obec Šintava o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda. Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr dva dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce Šintava.
ikona
Prezident Slovenskej republiky na základe petície občanov vyhlásil referendum na deň 7. februára 2015 v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.. Miestnosť na konanie referenda v našej obci bude zasadačka Obecného úradu. V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach:
  • 1. Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
  • 2. Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
  • 3. Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?.
Oprávnený občan po príchode do hlasovacej miestnosti predloží občiansky preukaz. Občan na hlasovacom lístku v príslušnom rámčeku značkou “X” vyznačí, že na otázku odpovedá “áno” alebo že na otázku odpovedá “nie”. Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky. Hlasovací lístok je platný, ak je správne označená odpoveď aspoň na jednu otázku. Občania, ktorí pre svoj zdravotný stav nemôžu prísť do miestnosti na hlasovanie a chce využiť svoje hlasovacie právo, môže požiadať komisiu pre referendum o prenosnú urnu, č.tel. 0915579828
Foto: Ivan ŠnircPozvanie na novoročné stretnutie prijal predseda NR SR Ing. Peter Pellegrini, poslanci NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc a MUDr. Jozef Valocký, radca- vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR p. Andrej Šabanov, prednostka OU v Galante Mgr. Julka Gálová a mnohí ďalší.
ikona
Šintavský spravodaj - január 2015
ikona
Foto: Slávka DobišováVýlet "Predvianočný Olomouc"
Foto: Slávka DobišováStalo sa už tradíciou, že pred Vianocami obec pre svojich občanov organizuje výlet do nejakého významného mesta nadýchať sa neopakovateľnej vianočnej atmosféry na vianočných trhoch.
ikona
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 3.12.2014
ikona
Foto: Marek EndelOslávme Vianoce spoločne 2014
ikona
Foto: Marek EndelOslávme Vianoce spoločne 2014
V stredu 3.12. 2014 sa konalo ustanovujúce obecné zastupiteľstvo. Sľub poslancov do rúk staronového starostu zložili štyri poslankyne a päť poslancov. Medzi poslancami sú štyria nováčikovia. Ostatní už v samospráve pôsobili v predchádzajúcich volebných obdobiach.
ikona
Foto: Marek EndelKrátke video z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2014
ikona
Foto: Marek EndelFotografie z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva 2014
ikona
VZN č.15/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 1/2014
ikona
VZN č.14/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Šintava
ikona
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 25.11.2014
ikona
Foto: Michal LipovskýDňa 28. septembra sa veslári zo Šintavy zúčastnili na Majstrovstvách SR vo veslovaní, ktoré sa konali na Zlatých Pieskoch v Bratislave.
ikona
Výsledok volieb starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva v Šintave zo dňa 15.11.2014.
Voľby na starostu obce vyhral
Miroslav Holička
s počtom platných hlasov 665.

Kompletné výsledky si môžete prečítať tu viac
ikona
Návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017
ikona
Foto: Viktor BukovskýFotografie z tohtoročných hodov.
 
Šintava
© Obec Šintava 2011 Overiť XHTML 1.0 Transitional Overiť CSS!
online:3
dnes:112
včera:139
týždeň:779
mesiac:2982
doteraz:246063