Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vítame Vás na našich nových www stránkach obce Šintava

O obci

Obec Šintava leží zastavanou plochou na ľavom brehu rieky Váh, v severnej časti okresu Galanta, vo vyššom územnom celku (VÚC) Trnava. Katastrálnymi hranicami susedí s mestom Sereď a obcami Vinohrady nad Váhom, Pusté Sady, Pata, Šoporňa, Váhovce a Dolná Streda. Katastrálne územie má rozlohu 1279 ha.

 

Prvý písomný záznam o Šintave je z roku 1042, kedy sa Peter Orseola, následník Štefana I., spojil s nemeckým cisárom Henrichom III. Spolu zorganizovali výpravu proti uhorskej šľachte, ktorá v roku 1041 povstala proti Petrovi pod vedením palatína Samuela Aba. Dobyli Bratislavu, celé Považie, hrady Šintavu, Hlohovec, Banu a dostali sa až po Hron.

 

Druhá písomná správa z roku 1074 je zachytená vo Viedenskej obrázkovej kronike, kde sa Šintavský hrad spomína ako miesto, kde zvrhnutému kráľovi Šalamúnovi, synovi uhorského kráľa Ondreja I., prišiel na pomoc Henrich IV., nemecký cisár. Bojovali o znovuzískanie kráľovskej koruny proti kniežaťu Gejzovi I., ktorý sídlil v Nitre. Kronika uvádza: "A keď prišiel cisár k rieke Váh, Šalamún cválal s tromi šíkmi zo Šintavy k Nitre".

 

Ďalšia správa je z roku 1177. Podľa nej uhorský kráľ Belo III. závetom potvrdil časť majetkov v prospech Zemereho, komesa zo Šintavy. Z prameňov vyplýva, že šintavským hradným komesom bol už v roku 1173. K šintavskému kráľovskému pohraničnému hradu patrili aj okolité oblasti napr. Šoporňa, Pata, Vozokany, Abrahám, Križovany, Šúrovce, ale aj pozemky vo vzdialenejších lokalitách. Z donačnej listiny kráľa Bela IV. z roku 1241 sa dozvedáme, že Šintavský hrad mal majetky aj v Bratislavskej župe. Svedčí o tom táto udalosť. Keď kráľ Belo IV. roku 1241 bol v bitke uhorských vojsk s tatárskymi vojskami porazený a utekal do zahraničia, pri prechode za Bratislavou mu tamojší mešťan Woch pomohol a obdaroval ho dobrými koňmi a potravinami. Kráľ po svojom návrate v roku 1243 obdaril Wocha za tento čin šesťplužnou časťou pôdy v osade Ablenč v Bratislavskej župe. Táto pôda doteraz patrila ku kráľovskému hradu Šintava.

Šintavský hrad sa spomína aj v donačnej listine premonštranského kláštora v Turci z roku 1252, ktorou kráľ Belo IV. daroval kláštoru dve tretiny z každého mýta na Váhu, a to "od hradu Šintava až po močariská, do ktorých Váh padá". V listine je zároveň aj informácia o prekladisku dreva z pltí a nový drevený most cez Váh pri šintavskom brode.

Fotogaléria

31.05.2016

Deň detí 2016

Nedeľné popoludnie na námestí v Šintave patrilo hlavne deťom, ale i dospelým, ktorí sa chceli zabaviť.

Detail

09.05.2016

Oslavy víťazstva nad fašizmom

Padlých vojakov v boji s fašizmom si treba stále pripomínať.

Detail

Novinky

12.09.2016 - 28.09.2016

prerušenie dodávky elektrickej energie

Detail Úradná tabuľa

09.09.2016

Pozvánka OZ

Stiahnuť Rok 2016

07.09.2016 - 30.10.2016

Ponuka majetku nebytových priestorov

Detail Úradná tabuľa

26.08.2016

Jednodňový poznávací zájazd pre seniorov

Obec Šintava poriada pre seniorov jednodňový poznávací zájazd na trase: Červený kameň - hrad Čachtice - pútnicke miesto Skalka - Trenčín dňa 29.9.2016, účastnícky poplatok 12,-€/osoba

Detail Oznamy

01.08.2016

Zmena systému zberu papiera a plastov

Vážení občania, v zmysle zák. č. 79/2015 Z.z. o odpadoch sa v našej obci mení systém zberu plastov a papiera. Plasty bude zberať spred rodinných domov občanov Odpadová spoločnosť Komplex, Pusté Sady svojim vozidlom a zamestnancami 1 x mesačne. Prvý vývoz plastov bude dňa 12.8.2016 v piatok. Ďalšie vývozy budú v dňoch: 9.9., 7.10., 4.11., 2.12., 30.12.2016. Na papier je rozmiestnených po obci 7 modrých 1100 litrových kontajnerov. Nová komodita, ktorú separujeme sú KOVY, pre ktoré sú určené červené kontajnery, rozmiestnené po obci. Do týchto kontajnerov PATRÍ: kovové obaly, konzervy, nápojové plechovky, alobal, drobné kovové predmety a kovové vrchnáky z fliaš. Do červených kontajnerov NEPATRÍ: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s inými obalmi napr. zubné pasty. Naďalej zostáva možnosť odovzdať plasty a papier na zbernom mieste - vo dvore obecného úradu v úradných hodinách.

Detail Oznamy