Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 356x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 180x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 154x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 155x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 209x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 162x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 172x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 204x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 230x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 119x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 166x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 197x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 142x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 152x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 170x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 162x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 147x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 166x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 148x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 155x

Stránka

  • 1