Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 625x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 320x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 297x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 277x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 335x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 273x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 259x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 343x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 431x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 229x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 276x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 359x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 250x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 271x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 307x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 272x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 246x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 262x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 248x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 264x

Stránka