Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 535x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 286x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 270x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 251x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 302x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 247x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 237x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 305x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 384x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 191x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 245x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 314x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 221x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 235x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 274x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 242x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 220x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 237x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 221x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 238x

Stránka