Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 409x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 219x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 188x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 183x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 240x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 192x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 193x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 238x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 276x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 137x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 188x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 225x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 173x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 185x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 215x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 192x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 172x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 190x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 178x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 185x

Stránka

  • 1