Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 384x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 202x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 174x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 172x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 226x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 179x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 186x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 226x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 254x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 129x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 177x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 213x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 161x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 169x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 196x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 178x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 162x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 179x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 165x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 172x

Stránka

  • 1