#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 693x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 369x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 337x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 315x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 373x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 310x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 295x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 383x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 475x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 268x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 315x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 417x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 287x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 308x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 349x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 310x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 289x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 304x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 285x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 303x

Stránka