Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 23.10.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 53x | 16.10.2017

Zápisnica OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 21x | 02.11.2017

Uznesenie OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 19x | 02.11.2017

Návrh - doplnenie VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 25x | 16.10.2017

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 28x | 16.10.2017

Zasadnutie OZ 13.9.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 46x | 08.09.2017

Zápisnica OZ 13.9.2017 Stiahnuté: 48x | 22.09.2017

Uznesenie OZ 13.9.2017 Stiahnuté: 35x | 22.09.2017

Zasadnutie OZ 3.8.2017

2017

Pozvánka OZ 3.8.2017 Stiahnuté: 41x | 28.07.2017

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 2/2017 - schvaľovací elaborát Stiahnuté: 29x | 28.07.2017

VZN obce Šintava č. 13/2017 zo dňa 3.8.2017 Stiahnuté: 33x | 04.08.2017

Zápisnica OZ 3.8.2017 Stiahnuté: 55x | 11.08.2017

Uznesenie OZ 3.8.2017 Stiahnuté: 43x | 11.08.2017

Zasadnutie OZ 20.7.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 46x | 17.07.2017

Zápisnica OZ 20.7.2017 Stiahnuté: 32x | 28.07.2017

Zasadnutie OZ 19.7.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 52x | 17.07.2017

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 2/2017 - schvaľovací elaborát Stiahnuté: 38x | 17.07.2017

Preskúmanie zákonnosti postupu pri delegovaní zástupcov obce do rady školy - upozornenie prokurátora Stiahnuté: 50x | 17.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - komplexný návrh Stiahnuté: 24x | 20.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - schéma záväzných častí Stiahnuté: 18x | 20.07.2017

Stránka