Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 30.1.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 122x | 13.01.2017

Správa hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 Stiahnuté: 76x | 13.01.2017

Zápisnica OZ 30.1.2017 Stiahnuté: 94x | 07.02.2017

Uznesenie OZ 30.1.2017 Stiahnuté: 81x | 07.02.2017

Zasadnutie OZ 10.4.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 69x | 29.03.2017

Zápisnica OZ 10.4.2017 Stiahnuté: 34x | 20.04.2017

Uznesenie OZ 10.4.2017 Stiahnuté: 26x | 19.04.2017

Návrh VZN č. 11-2017 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 43x | 29.03.2017

Návrh VZN č. 12-2017 o miestnych daniach Stiahnuté: 36x | 29.03.2017

K bodu č. 3A - Výdaj r. 2016 Stiahnuté: 33x | 29.03.2017

K bodu č. 3A - príjem 2016 Stiahnuté: 26x | 29.03.2017

Rozpočtové opatrenie č. 4-2016 Stiahnuté: 45x | 29.03.2017

VZN č. 12/2017 o miestnych daniach - schválené Stiahnuté: 16x | 12.04.2017

Stránka

  • 1