Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

Pozvánka na divadelnú hru PIESEŇ ŽIVOTA

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintava pre veľký záujem znovu a ešte raz uvádza hru Vojtecha Šebelku Pieseň života v réžii Petra Miklošíka dňa 10.6.2017 v sobotu o 19,00 h vo Farskom centre v Šintave, vstupné 2,- €. celý text

ostatné | 26. 5. 2017 | Autor: Roman Matušica

Pozvánka na víkendový Deň detí

Pozývame vás na Víkendový Deň detí v sobotu dňa 3.6.2017 od 16,00 hod na školskom dvore v Šintave a v nedeľu dňa 4.6.2017 od 15,30 hod na námestí obce Šintava. celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Slávka Dobišová

Odpočet zemného plynu v našej obci

Slovenská pošta Šintava oznamuje občanom, že odo dňa 26.5.2017 začína s odpočtom spotreby zemného plynu. Odpisovať sa začína od ulici Dlhej a odpis celej obce bude trvať približne do 10.6.2017. Prosíme všetkých odberateľov plynu o sprístupnenie plynomerov. celý text

ostatné | 25. 5. 2017 | Autor: Slovenská pošta, a.s., prevádzka Šintava

Hudobná pocta Jaroslavovi Červenkovi

Pozývame Vás na spomienkový koncert venovaný nedožitým 80. narodeninám slovenskej jazzovej legendy Jaroslavovi Červenkovi dňa 11. júna 2017 o 15,30 h na námestí obce Šintava celý text

ostatné | 22. 5. 2017 | Autor: Slávka Dobišová

Oznam o odpočte vodomerov

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra, oznamuje občanom že od 15.5. do 30.5.2017 bude prebiehať v našej obci odpočet vodomerov. Prosíme občanov, aby sprístupnili vodovodné šachty. celý text

ostatné | 11. 5. 2017 | Autor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Termíny separovaného zberu plastov a papiera od mája do októbra 2017

Máj 19,5., 30.5. Jún 16.6., 27.6. Júl 14.7., 25.7. August 11.8., 22.8. September 8.9., 19.9. Október 6.10., 17.10. celý text

ostatné | 9. 5. 2017 | Autor: Slávka Dobišová

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintave uvádza hru PIESEŇ ŽIVOTA

Znovuzrodené ochotnícke divadlo v Šintave uvádza hru Vojtecha Šebelku PIESEŇ ŽIVOTA, v réžii Petra Miklošíka, dňa 20.5.2017 o 18,00 hod, a dňa 21.5.2017 o 17,00 h. na Farskom centre v Šintave. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Roman Matušica

Šintavský majáles

Dychová hudba Šintavanka vás všetkých pozýva na Šintavský majáles dňa 13. mája 2017 v sobotu od 20,30 h. na obecnom námestí. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Dychová hudba Šintavanka

Pozvánka na Okruh Súľovskými skalami

Turistický klub Túlavé líšky Vás pozýva na Okruh Súľovskými skalami dňa 14. mája 2017. Prihlášky do 11.5.2017. Cena 12,- €. celý text

ostatné | 27. 4. 2017 | Autor: Túlavé líšky

Metodický pokyn na napúšťanie vody do bazénov z verejného vodovodu

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra, odštepný závod Galanta informuje odberateľov o napúšťaní bazénov z verejného vodovodu celý text

ostatné | 6. 4. 2017 | Autor: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra

Preskúšanie sirén r. 2017

Termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2017:
13.1.2017, 10.2.2017, 10.3.2017, 21.4.2017, 12.5.2017, 9.6.2017, 14.7.2017, 11.8.2017, 8.9.2017, 13.10.2017, 10.11.2017, 8.12.2017 v čase o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 13. 1. 2017 | Autor: OÚ Galanta
Šintava dosahuje výborné finančné zdravie 1

Šintava dosahuje výborné finančné zdravie

INECO – inštitút pre ekonomické a sociálne reformy aj v tomto roku zverejnil informáciu o hospodárení samospráv za rok 2015.
Hlavným cieľom projektu je poskytnúť verejnosti relevantnú údaje
o hospodárení miest, obcí a VUC.
Podľa výsledkov inštitútu obec Šintava sa vrátila do skupiny najvyššie hodnotených miest a obcí s výborným finančným zdravím a dosiahla skóre 5,1. celý text

ostatné | 12. 1. 2017 | Autor: Slávka Dobišová

Termíny separovaného zberu plastov po obci na rok 2017

Január 27.01.
Február 24.2.
Marec 24.3.
Apríl 21.4.
Máj 19.5.
jún 16.6.
Júl 14.7.
August 11.8.
September 8.9.
Október 6.10.
November 3.11.
December 1.12, 29.12. celý text

ostatné | 3. 1. 2017 | Autor: Slávka Dobišová
Prezident oceňoval 1

Prezident oceňoval

Na 8. zjazde Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Poprade dňa 3.11.2016 bol ocenený aj náš spoluobčan, športovec Marián Tóth za vynikajúcu športovú reprezentáciu a propagáciu schopností nevidiacich ľudí. celý text

ostatné | 14. 11. 2016 | Autor: Jana Medveďová

Oznam o aktuálnych termínoch športových zápasoch

Oznam o aktuálnych termínoch športových zápasoch
našich klubov v obci Šintava hrajúcich doma a vonku na mesiac NOVEMBER 2016.
celý text

ostatné | 31. 10. 2016 | Autor: Roman Matušica

Kovy - ďalšia komodita, ktorú triedime!

AKO TRIEDIME KOVY
Občania vkladajú kovy do zberných nádob - 1100 litrových kontajnerov červenej farby rozmiestnených v obci na stanovištiach: pred predajňou potravín COOP Jednota a na ulici Nitrianska pri Priemstave.
Do zberných nádob na kovy umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov, zmenšite ich objem stlačením, alebo zošliapnutím.
Nevhadzujte: znečistené kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty, nápojové kartóny a pod. celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Slávka Dobišová

Triedim odpady - investujem do svojej budúcnosti!

Nový zákon o odpadoch s účinnosťou od 1. júla 2016 prináša viaceré zmeny v systéme nakladania a triedenia odpadu z našich domácností. Pre potreby občanov uvádzame podrobnejší prehľad toho, čo triedime, a tiež informácie o spôsobe zberu vytriedeného odpadu.
Triedený zber odpadu v obci Šintava prebieha celoročne na stanovištiach triedeného zberu (pred potravinami COOP Jednota, pri cintoríne, pri priemstave, pri Lodenici) do 1100 litrových farebne odlíšených kontajnerov (papier, sklo, kovový odpad, textil), na zbernom mieste – vo dvore obecného úradu v čase úradných hodín (jedlé oleje a tuky, plasty, papier, drobný stavebný odpad, elektroodpad, objemný odpad), na zbernom mieste – pri ČOV (biologicky rozložiteľný odpad, kde sa zvlášť separuje drevná hmota a tráva).

celý text

ostatné | 21. 10. 2016 | Autor: Slávka Dobišová

Rady seniorom ako sa nestať obeťami podvodov

Vážení občania,

na základe neustáleho zaznamenávania trestnej činnosti páchanej na osobách vyššieho veku (seniorov), polícia upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby nepožičiavali peniaze osobám, ktoré nepoznajú, nakoľko môže ísť o podvodníkov a zlodejov. celý text

ostatné | 26. 4. 2016 | Autor: Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, pplk. Kupec

Fašiangové popoludnie

Vo farskom centre bolo v poslednú fašiangovú nedeľu veselo. celý text

ostatné | 4. 3. 2016 | Autor: Hercegová

Pozvánka na stolnotenisový turnaj

Srdečne pozývame všetkých športových fanúšikov na 6. ročník stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov o putovný pohár starostu obce Šintava. Hrá sa v telocvični základnej školy v Šintave, štartovné 5,- € v cene je jedlo, nealko nápoj, káva. Prihlášky sú akceptované do 31.3. alebo 48 hráčov. Podrobnejšie informácie na tel. č. 0905 314 048. celý text

ostatné | 3. 3. 2016 | Autor: Dobišová

Pozvánka Fašiangové popoludnie

Mužský spevokol Rozmarín Vás pozýva na fašiangové popoludnie so spevom, ktoré bude dňa 7.2.2016 o 15,30 h vo Farskom centre v Šintave. Srdečne vás pozývame na posedenie pri šintavských pesničkách a piesňach z iných regiónov. celý text

ostatné | 29. 1. 2016 | Autor:

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU

Stanovisko obce k diskus. príspevku poslanca Šimulčíka na Protokol NKU celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor:

Pozvánka Fašiangová krojová zábava

Pozývame vás na FAŠIANGOVÚ KROJOVÚ ZÁBAVU, ktorá sa bude konať dňa 30.1.2016 so začiatkom o 19,00 h. na Farskom centre v Šintave. Do tanca hrá Dychová hudba Šintavanka a DJ. Vstupné 20,- € bez kroja, 17,- € v kroji. Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade u p. Tóthovej. celý text

ostatné | 18. 1. 2016 | Autor:

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v roku 2016:

8.1.2016, 12.2.2016, 11.3.2016, 8.4.2016, 13.5.2016, 10.6.2016, 8.7.2016, 12.8.2016, 9.9.2016, 14.10.2016, 11.11.2016, 9.12.2016. Jednotný čas preskúšania sirén je o 12,00 hod. dvojminútovým stálym tónom. celý text

ostatné | 1. 1. 2016 | Autor:

Oznam o vývoze komunálneho odpadu

Oznam o vývoze komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov a Nový rok 2016 viac
Obecný úrad celý text

ostatné | 23. 12. 2015 | Autor:

Upozornenie pre chodcov a cyklistov

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Galante pripomína chodcom aj cyklistom, ktorí sú najzraniteľnejší účastníci cestnej premávky, aby nezabúdali na povinnosti, ktoré musia dodržiavať. celý text

ostatné | 23. 9. 2015 | Autor:

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné!

Sociálna poisťovňa upozorňuje starobných dôchodcov, ktorí v uplynulých dňoch dostali výzvu na uplatnenie nároku na minimálny dôchodok, aby si na tomto tlačive v záujme jeho správneho vyplnenia pozorne preštudovali aj poučenie. celý text

ostatné | 7. 9. 2015 | Autor:

Oznam pre stavebníkov

Obec Šintava oznamuje občanom, že dňa 23.6.2015 bola prijatá: celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

O z n á m e n i e o strategickom dokumente: „ Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď, programovacie obdobie 2015-2024“

Do tohto oznámenia môžu občania nahliadnúť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. celý text

ostatné | 30. 6. 2015 | Autor:

Dotácie na rozšírenie kapacít materských škôl – vyhodnotenie: Šintava podporená.

Vyjadrujeme radosť, že môžeme prijať všetkých záujemcov, ktorých sme nemohli prijať pre nedostatočné priestorové podmienky, pretože bol Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR schválený náš projekt rozšírenia materskej školy a naša obec bola podporená dotáciou 46 000€.

Miroslav Holička, starosta obce
PhDr. PaedDr. Martin Bodis, PhD. riaditeľ školy celý text

ostatné | 5. 5. 2015 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná