Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiuTlačivá

Evidencia obyvateľstva

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 90x | 16.03.2010

Žiadosť o určenie súpisného orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 92x | 16.03.2010

Žiadosť o zrušenie súpisného orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 99x | 16.03.2010

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 104x | 16.03.2010

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch Stiahnuté: 106x | 16.03.2010

Lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 106x | 16.03.2010

Vyhlásenie o oboznámení sa z cenníkom Stiahnuté: 79x | 16.03.2010

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 90x | 16.03.2010

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 102x | 16.03.2010

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 91x | 16.03.2010

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 89x | 16.03.2010

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 87x | 16.03.2010

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 98x | 16.03.2010

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 96x | 16.03.2011

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 100x | 16.03.2011

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 89x | 16.03.2011

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 106x | 16.03.2010

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 100x | 16.03.2011

Žiadosť o drobnú stavbu-stavebných úprav-udržiavacích prác Stiahnuté: 86x | 28.07.2016

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 103x | 16.03.2011

Stránka