Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

tu ku stiahnutiutu ku stiahnutiuTlačivá

Evidencia obyvateľstva

Príloha k žiadosti o vydanie oznámenia o pridelení súpisného čísla Stiahnuté: 129x | 16.03.2010

Žiadosť o určenie súpisného orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 134x | 16.03.2010

Žiadosť o zrušenie súpisného orientačného čísla na budovu Stiahnuté: 136x | 16.03.2010

Žiadosť o zrušenie trvalého pobytu Stiahnuté: 152x | 16.03.2010

Sociálne veci

Čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch Stiahnuté: 152x | 16.03.2010

Lekársky nález na účely konania vo veciach odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 143x | 16.03.2010

Vyhlásenie o oboznámení sa z cenníkom Stiahnuté: 121x | 16.03.2010

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Stiahnuté: 123x | 16.03.2010

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu Stiahnuté: 143x | 16.03.2010

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby Stiahnuté: 134x | 16.03.2010

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie rozhodnutia na prevádzku malého zdroja znečistenia ovzdušia Stiahnuté: 126x | 16.03.2010

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 120x | 16.03.2010

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Stiahnuté: 149x | 16.03.2010

Územné plánovanie a stavebný poriadok

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 121x | 16.03.2011

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 129x | 16.03.2011

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 121x | 16.03.2011

Oznámenie o začatí stavby Stiahnuté: 152x | 16.03.2010

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby Stiahnuté: 136x | 16.03.2011

Žiadosť o drobnú stavbu-stavebných úprav-udržiavacích prác Stiahnuté: 138x | 28.07.2016

Žiadosť o odstránenie stavby Stiahnuté: 136x | 16.03.2011

Stránka