Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
06.03.2017

Zmluva o dodávke plynu

Zmluva o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

07.03.2017

Dodatok č. 5 k nájomnej zmluve

Dodatok č.5 k nájomnej zmluve s DSS Šintava

6 588,00 EUR

Obec Šintava

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Oobec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č.02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

28.02.2017

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu

Neuvedené

Slovenský plyn. priemysel,a.s.Bratislava

Obec Šintava

20.02.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služiebv

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

29,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Šintava

20.02.2017

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb-

10,00 EUR

Slovak Telekom,a.s.

Obec Šintava

16.02.2017

Zmluva o inzercii

Zmluva o inzercii

144,00 EUR

regionPRESS,s.r.o

Obec Šintava

15.02.2017

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Neuvedené

Slovak Telekom,a.s.

Obec Šintava

31.01.2017

Zamestnávateľská zmluva

Zamestnávateľská zmluva

Neuvedené

NN Tatry-Sympatia,d.d.s.,a.s.

Obec Šintava

18.01.2017

Zmluva o kontrolnej činnosti

Zmluva o kontrolnej činnosti

230,00 EUR

EKOTEC,s.r.o

Obec Šintava

14.12.2016

Kúpna zmluva

1

910,00 EUR

Ľuboš Živner

Obec Šintava

10.12.2016

Dodatok č.4 k Zmluve č. 107/2009

Dodatok č.4 k Zmluve č.,107/2009

Neuvedené

Komplex-odpadová spoločnosť,s.r.o

Obec Šintava

14.12.2016

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

1 125,00 EUR

Ing.Darina Palatická

Obec Šintava

23.12.2016

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Neuvedené

Ministerstvo vnútra SR

Obec Šintava

25.11.2016

Zmluva o výpožičke hnuteľných vecí

33/2016

1 168,80 EUR

Obec Šintava

LED-SOLAR,s.r.o

30.11.2016

Zmluva na vykonávanie služieb na území obce -zberu, prepravy, zhodnocovania vytriedených zložiek z KO

1

Neuvedené

ADA WASTE,s.r.o

Obecný úrad Šintava

20.09.2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania

Neuvedené

NATUR-PACK,a.s.

Obec Šintava

20.09.2016

Dodatok č. 3 k Zmluve č. 6/2008 o dielo uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Dodatok č.3 k Zmluve č. 6/2008 o dielo uzavretej p

Neuvedené

Komplex-odpadová spoločnosť,s.r.o

Obec Šintava

19.04.2016

Zmluva pohrebisko

Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádz

Neuvedené

Renova - ART, s.r.o.

Obec Šintava

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: