Zoznam osob

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obec Šintava)