#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1099x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 630x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 584x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 528x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 594x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 503x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 496x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 622x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 733x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 526x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 588x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 776x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 514x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 524x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 596x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 483x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 535x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 503x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 526x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 508x

Stránka