#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1,881x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 1,032x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 909x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 832x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 960x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 794x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 769x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 932x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 1,110x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 983x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 1,026x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1,456x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 919x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 875x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 996x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 805x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 904x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 923x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 857x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 857x

Stránka