#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 783x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 428x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 397x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 372x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 434x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 353x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 344x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 463x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 544x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 349x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 391x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 521x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 349x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 367x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 402x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 353x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 338x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 357x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 339x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 363x

Stránka