#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 847x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 455x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 430x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 397x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 460x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 378x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 378x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 504x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 592x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 385x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 429x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 572x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 371x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 393x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 439x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 370x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 380x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 385x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 374x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 384x

Stránka