#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1,808x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 991x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 889x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 809x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 925x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 779x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 754x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 915x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 1,067x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 937x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 994x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1,397x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 896x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 859x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 968x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 790x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 886x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 903x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 840x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 835x

Stránka