#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 894x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 489x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 450x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 415x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 479x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 394x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 396x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 526x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 614x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 403x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 453x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 605x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 391x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 422x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 477x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 389x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 416x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 406x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 412x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 402x

Stránka