#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1366x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 741x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 687x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 612x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 708x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 590x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 573x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 688x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 831x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 663x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 746x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1030x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 630x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 620x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 711x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 576x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 628x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 593x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 617x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 601x

Stránka