#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1216x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 674x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 639x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 576x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 644x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 548x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 544x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 662x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 782x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 576x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 646x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 880x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 569x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 571x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 648x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 519x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 572x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 543x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 572x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 544x

Stránka