#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 748x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 401x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 374x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 348x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 414x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 334x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 322x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 432x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 519x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 326x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 369x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 495x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 325x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 339x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 372x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 334x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 312x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 328x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 311x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 338x

Stránka