#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1142x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 657x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 615x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 557x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 621x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 530x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 522x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 646x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 759x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 551x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 610x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 837x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 541x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 546x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 626x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 506x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 557x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 527x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 551x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 529x

Stránka