#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1,939x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 1,070x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 933x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 861x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 996x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 818x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 800x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 955x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 1,147x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 1,043x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 1,076x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1,515x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 950x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 909x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 1,019x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 830x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 933x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 950x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 883x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 899x

Stránka