#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1757x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 956x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 873x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 790x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 896x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 760x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 734x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 893x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 1037x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 898x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 967x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1359x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 876x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 839x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 941x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 770x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 868x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 881x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 823x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 822x

Stránka