#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1483x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 797x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 741x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 664x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 763x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 641x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 617x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 738x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 888x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 729x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 817x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1145x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 694x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 669x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 767x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 625x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 684x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 655x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 665x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 659x

Stránka