#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 969x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 553x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 501x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 457x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 523x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 438x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 432x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 562x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 664x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 454x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 508x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 674x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 429x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 459x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 527x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 425x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 470x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 435x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 451x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 436x

Stránka