#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1647x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 898x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 816x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 744x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 846x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 719x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 689x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 828x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 977x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 816x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 898x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1263x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 804x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 761x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 871x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 718x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 789x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 810x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 756x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 755x

Stránka