#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1547x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 829x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 768x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 692x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 793x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 667x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 642x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 769x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 920x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 767x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 853x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1192x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 725x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 699x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 810x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 660x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 721x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 714x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 703x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 696x

Stránka