#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 2,000x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 1,109x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 964x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 889x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 1,022x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 844x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 829x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 983x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 1,191x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 1,101x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 1,115x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1,563x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 981x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 943x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 1,054x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 850x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 967x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 978x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 911x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 931x

Stránka