#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1053x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 611x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 559x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 509x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 580x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 488x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 479x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 609x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 712x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 505x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 555x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 731x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 475x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 510x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 575x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 465x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 517x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 479x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 499x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 479x

Stránka