#

Navigácia

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Územný plán

Územný plán

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.9 Stiahnuté: 1413x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.8 Stiahnuté: 768x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.7 Stiahnuté: 713x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.6 Stiahnuté: 635x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.5 Stiahnuté: 730x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.4 Stiahnuté: 610x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.3 Stiahnuté: 591x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.2 Stiahnuté: 704x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 - výkres č.1 Stiahnuté: 854x

Územný plán obce Šintava, 1/2014, zmeny a doplnky 1/2014 Stiahnuté: 696x

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky 1/2014, záväzná časť Stiahnuté: 780x

Územný plán obce Šintava, návrh riešenia, záväzná časť Stiahnuté: 1090x

výkres záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Stiahnuté: 656x

výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na polnohospodárskej pôde Stiahnuté: 642x

výkres širších vztahov - katastrálne územie obce Stiahnuté: 738x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce zásobovanie vodou Stiahnuté: 593x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce plyn, el. energia, telekomunikácie Stiahnuté: 653x

výkres riešenia verejného technického vybavenia obce kanalizácia Stiahnuté: 617x

výkres riešenia verejného dopravného vybavenia obce Stiahnuté: 638x

výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability Stiahnuté: 623x

Stránka