Púť Krakov - Čenstochová

Púť Krakov - Čenstochová 2

Veriaci zo Šintavy a Vinohradov spolu s pánom farárom Mgr. Jánom Fordinálom vykonali v dňoch 14. – 16. októbra 2016 púť do Čenstochovej a Krakova.

„Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7)

Ktovie, ako sa skloňuje milosrdenstvo? Asi si ho každý skloňuje podľa seba. Rok 2016 bol pápežom Františkom vyhlásený za Svätý rok milosrdenstva a trval od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016.

Veriaci zo Šintavy a Vinohradov spolu s pánom farárom Mgr. Jánom Fordinálom vykonali v dňoch 14. – 16. októbra 2016 púť do Čenstochovej a Krakova.

Naše prvé kroky smerovali do Čenstochovej na Jasnú Horu k obrazu Matky Božej Čenstochovskej – „Čiernej Madony“. Prívlastok „Čierna“ dostala preto, že rokmi lak na ikone stmavol.

Na tomto mieste akoby sa čas spomalil. Je radosť vidieť, že aj v tejto uponáhľanej dobe je toľko veriacich a hlavne mladých ľudí, ktorí si nájdu chvíľu a prídu sa poďakovať a prehĺbiť si vieru. Po prejdení krížovej cesty za sprievodného spevu poľskej mládeže vo mne ostal krásny duchovný zážitok. Mladí ľudia tu hovorili aj o vlastnej krížovej ceste. Kostol i paulínsky kláštor, ktorého mnísi dostali vzácny obraz Božej Matky do opatery ešte v 14. storočí, sú naplnené láskou, pokorou a vierou. A všetko toto spája modlitba ruženca v rozličných svetových jazykoch. Je to úžasný pocit. Cítite, že patríte sem, že ste súčasťou tohto rôznorodého spoločenstva, že toto je to hlavné, na čom v živote záleží.

Naplnení úžasným duchovným zážitkom z predošlého dňa sme na druhý deň navštívili Sanktuárium Božieho Milosrdenstva v Krakove, v časti Łagiewniki. Nachádza sa tu kláštor Kongregácie sestier Panny Márie Milosrdnej, kde žila, pracovala a zomrela sv. sestra Faustína (Kowalská). Denník sv. sestry Faustíny, v ktorom opisuje svoje vízie, je najprekladanejšou poľskou knihou.

Kláštornú kaplnku, v ktorej je vystavený obraz Božieho milosrdenstva a takisto aj relikvia sv. sestry Faustíny napĺňa láska a pokora, s ktorou na toto miesto prichádzajú veriaci. Každý pútnik tu zanecháva svoju modlitbu a prosbu o vypočutie.

Z kláštora sme sa presunuli do Centra sv. Jána Pavla II., kde sa nachádza aj hrobka s jeho ostatkami. Vstupné bronzové dvere zobrazujú sv. Jána Pavla II. v sprievode svätých a blahoslavených a sú na nich preňho príznačné slová „Nebojte sa!“, ktoré centru dali aj názov. Je tu cítiť nielen pýchu Poliakov na svojho rodáka, ale aj lásku a vieru, ktorej ich sv. Ján Pavol II. učil a ktorú odovzdával všetkým ľuďom na svete. Jeho láska a viera v Boha a najsvätejšiu Pannu Máriu prítomná v jeho každodenných príhovoroch priviedla mnoho ľudí späť k viere a nás sprevádzala po celý čas. Veríme, že aj teraz vďaka jeho príhovorom tam hore, bude veriacich stále viac a viac.

Púť na tieto krásne miesta, ktorými nás sprevádzala prítomnosť sv. Faustíny aj sv. Jána Pavla II. nás duchovne obohatila. Ešte aj dnes každý z nás určite čerpá posilnenie v spomienkach na toto vierou naplnené prostredie.

Chcela by som sa v mene veriacich poďakovať pánovi farárovi za tento úchvatný zážitok a tiež našej sprievodkyni za vyčerpávajúci výklad histórie a zaujímavostí o miestach a pamiatkach, ktoré sme navštívili.

fotogaléria

Dátum vloženia: 7. 11. 2016 13:53
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 11. 2016 14:23
Autor: Mária Kolbová