Slávnostné otvorenie detského ihriska

Dňa 1.7. 2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie revitalizovaného detského ihriska v Šintave.

Slávnostné otvorenie detského ihriska v Šintave

 

Dňa 1.7. 2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie revitalizovaného detského ihriska v Šintave. Letné prázdniny sme odštartovali v Šintave veselo. Príjemné letné počasie, dobrá nálada, vôňa gulášu, detský džavot, smiech a príjemná hudba sa šírili v sobotu centrom obce.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo za prítomnosti p. starostky S.

Režnákovej, poslanca NR SR, poslanca trnavskej župy p. M. Viskupiča, poslanca trnavskej župy p. M. Tomčányiho, p. riaditeľky ZOS p. Z.

Kollárovej, p. riaditeľky ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka p. Z. Endelovej a poslancov Obecného zastupiteľstva v Šintave. Pri otváraní ihriska vystúpil s piesňami žiak našej školy Irfan Varlík a s básňou naša žiačka Hanka Dzurová. Pre všetky deti bola pripravená cukrová vata a zábavný program. 

Projekt rekonštrukcie detského ihriska bol spolufinancovaný z participatívnehoho rozpočtu TT SK s názvom „Tvoríme kraj“ a to sumou

5000 eur. Ďalšie financie na detské ihrisko vyčlenila p. starostka, p.

poslankyne a p. poslanci obecného zastupiteľstva (na OZ 15.12. 2022), aby sa ihrisko, už kompletne revitalizovalo. V apríli sa vysadili spoločne so žiakmi školy a škôlky, klientami ZOS stromčeky, v máji sa inštalovalo environmentálne pexeso, 6 hracích prvkov a v júni sa uskutočnila rodinná brigáda, kde sa podarilo upraviť priestranstvo parku. Všetkým pomáhajúcim a povzbudzujúcim pri realizácii projektu, zúčastnením pri slávnostnom otváraní a všetkým, ktorí zabezpečili bezproblémové podujatie srdečne ďakujem. 

Opäť sme niečo dokázali spoločne, a je to nádherný pocit! 

 

Lenka Hanáková, poslankyňa OZ

fotogaléria

 

 

 

Dátum vloženia: 21. 8. 2023 12:04
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 8. 2023 13:11
Autor: Ing. Lenka Hanáková