Slávnostné pomenovanie námestia Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla

Slávnostné pomenovanie námestia Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla

Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2014 schválilo miestny názov pre časť pred kostolom: Námestie Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla ako úctu k dvom slovenským ...

Obecné zastupiteľstvo v Šintave na svojom zasadnutí dňa 28. 2. 2014 schválilo miestny názov pre časť pred kostolom: Námestie Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla ako úctu k dvom slovenským katolíckym disidentom, dlhoročným väzňom a celoživotným bojovníkom za slobodu. Iniciátorom pomenovania a následne realizácie slávnosti bol občan Šintavy Ján Šimulčík.
Na slávnosti 10. septembra sa zúčastnili aj zástupcovia miestnej a územnej samosprávy, podpredsedovia Národnej rady SR Ján Figeľ a Erika Jurinová, trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko a predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Na slávnosti sa nemohol osobne zúčastniť prezident SR, poslal však pozdravný list, kde vyjadril obdiv a poďakovanie vedeniu obce za významný čin, ktorým sa Šintava stala prvou a zatiaľ jedinou obcou na Slovensku, ktorá bude mať námestie nesúce meno oboch generálov tajnej cirkvi.
Zhromaždenie vyvrcholilo slávnostným odhalením tabule označujúcej námestie a požehnaním pamätníka. Program slávnosti za účasti aj obyvateľov obce Šintava kultúrnymi vystúpeniami spestrili deti Základnej školy s materskou školou kráľa Svätopluka.
Foto: Helena Vicenová ,zobrazené 316 krát Po skončení slávnostnej časti pokračoval program vo Farskom centre vedeckou konferenciou organizovanou Ústavom pamäti národa o živote a diele V. Jukla a S. Krčméryho. Prednášajúcimi boli prítomní členovia bývalého katolíckeho disentu. Obom osobnostiam bola v tom čase venovaná aj beseda pre žiakov najvyšších ročníkov. Slávnostný deň sa ukončil podvečernou sv. omšou a následnou verejnou projekciou dokumentárneho filmu o živote a diele Krčméryho a Jukla.


fotografie k článku si môžete pozrieť tu

Dátum vloženia: 12. 9. 2014 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Mgr. Zuzana Endelová