Už tradične sa žiaci ZŠ s MŠ Šintava zúčastňujú Behu Šintavou, pri príležitosti 1.apríla, kedy bola naša obec oslobodená z rúk fašistov.

Už tradične sa žiaci ZŠ s MŠ Šintava zúčastňujú Behu Šintavou, pri príležitosti 1.apríla, kedy bola naša obec oslobodená z rúk fašistov.

Už tradične sa žiaci ZŠ s MŠ Šintava zúčastňujú Behu Šintavou, pri príležitosti 1.apríla, kedy bola naša obec oslobodená z rúk fašistov. Tento rok ho absolvovali za pekného počasia. V ...

Už tradične sa žiaci ZŠ s MŠ Šintava zúčastňujú Behu Šintavou, pri príležitosti 1.apríla, kedy bola naša obec oslobodená z rúk fašistov. Tento rok ho absolvovali za pekného počasia. V školskom rozhlase si žiaci najskôr vypočuli historické udalosti týkajúce sa tohto dňa. Historické udalosti sú nasledovné: Po Mníchovskej kapitulácii, podpísanej 30. septembra 1938 už udalosti na Slovensku naberali rýchly spád. Dňa 6. októbra 1938 bola v Žiline vyhlásená slovenská autonómia a 2. novembra 1938 bola podpísaná Viedenská arbitráž, v zmysle ktorej muselo Slovensko odstúpiť svoje južné územia Maďarsku. Šintava sa dostala do pohraničnej zóny. Hranicu s Maďarskom tvorila rieka Váh. Začiatkom roka 1944 zažila Šintava prvé bombardovanie, v októbri bolo poškodených bombardovaním 32 domov a škoda predstavovala 350 000 korún slovenských. Foto: Elvis Angelmaier ,zobrazené 104 krát Medzitým sa front dostal bližšie a bližšie. V marci sa už bojovalo pri slovenských hraniciach a stredné Slovensko už bolo obsadené. 31. marca 1945 bola v sovietskych rukách Nitra a Šintava. Celú noc z 31. marca na 1. apríla hrmeli delá. Okolo 3. hodiny ráno začuli občania silnú detonáciu. To ustupujúci Nemci vyhodili za sebou važský most. Asi o hodinu sovietske vojská obsadili Šintavu.
Zapojili sa všetci žiaci školy behom okolo parku pred školou. Víťazi v najstaršej kategórii položili aj za prítomnosti pána starostu pamätný veniec na budovu OcÚ.Foto: Elvis Angelmaier ,zobrazené 111 krát
Pán starosta V. Jurčaga venoval víťazom ale aj všetkým zúčastneným sladkú odmenu a vyjadril poďakovanie za tradičné pripomenutie tohto dňa. Tu naozaj platí to známe: Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.

Umiestnenie žiakov podľa jednotlivých ročníkov -kategórií
1. a 2. ročník dievčatá 1. a 2. ročník chlapci
1. miesto - Magyarová Mária-1.r. 1. miesto - Ďuračka Patrik- 1.r.
2. miesto - Kubátová Mária-2.r. 2. miesto - Tomáš Kavoň- 2.r.
3. miesto - Hladká Martina- 2.r. 3. miesto - Mandák Marcel- 2.r.
3. a 4. ročník dievčatá 3. a 4. ročník chlapci:
1. miesto - Pavlovičová Simona- 4.r. 1. miesto - Čambal Jozef- 4.r.
2. miesto - Levčíková Michala- 4.r. 2. miesto - Javor Matúš- 3.r.
3. miesto - Podkopčanová Viktória-4.r. 3. miesto - Farský Samuel-4.r.
5. -7. ročník dievčatá 5. -7. ročník chlapci
1. miesto – Zacharová Dominika-7.r. 1. miesto – Fagala Dušan-7.r.
2. miesto – Šmátralová Slávka- 5.r. 2. miesto – Šípoš Kristián- 5.r.
3. miesto – Kubátová Natália- 7.r. 3. miesto – Polák Martin- 5.r.
8.a 9. ročník dievčatá 8.a 9. ročník chlapci
1. miesto – Šimeková Barbora- 9.r. 1. miesto – Javor Martin- 8. r.
2. miesto – Rišňovská Marcela- 9.r. 2. miesto – Barák Tomáš -8.r.
3. miesto – Mondeková Simona- 8.r. 3. miesto – Štroffek Eugen-9. r.

 


 

 

Dátum vloženia: 1. 4. 2008 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 7. 2016 8:48
Autor: Mgr. Zuzana Endelová