Výtvarná súťaž "Čo sa mi páči na našej Šintave"

Výtvarná súťaž "Čo sa mi páči na našej Šintave" 1

Výtvarná súťaž prebiehala od 2.3. 2020 do 15.5.2020. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich.

Výtvarná súťaž prebiehala od 2.3. 2020 do 15.5.2020. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 19 súťažiacich. 

1. kategória 6 - 10 rokov – 13 súťažiacich,  

2. kategória 11 - 15 rokov – 6 súťažiacich,

3. kategória  16 - 18 rokov – 0 súťažiacich.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 27.5.2020.

Vyhodnotenie 1. kategória
1.      miesto - Matúš Šona
2.      miesto – Tatiana Hercegová
3.      miesto – Hanka Dzurová


Vyhodnotenie 2. kategória
1.      miesto – Kristína Belajová
2.      miesto - Eliška Markusková
3.      miesto - Martin Barantal


Vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže sa malo konať 30. mája 2020 na oslavách MDD. Z dôvodu vírusového ochorenia COVID- 19 a hygienických opatrení v SR sa MDD 30. mája 2020 nekonalo. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa prekladá na 30. júna 2020.

Všetkým deťom za účasť ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme. 

 

Ing. Lenka Hanáková, predsedkyňa kultúrnej komisie

fotogaléria

 

 

Dátum vloženia: 2. 6. 2020 8:19
Dátum poslednej aktualizácie: 8. 7. 2020 16:59
Autor: Ing. Lenka Hanáková