Bc. Slávka Dobišová

Úloha v org. štruktúre

matrika, správa daní a poplatkov, archív, spisová agenda - Obecný úrad - zamestnanci
zapisovateľka - komisia vzdelávania, kultúry, cestovného ruchu, športu a mládeže
zapisovateľka - komisia na ochranu verejného záujmu

Kontakty

Telefón: 0940/528124
E-mail: dobisova@sintava.sk
Stiahnuť vizitku (vCard)