Ing. Jana Čuperková

Úloha v org. štruktúre

účtovníčka obce, personálna agenda - Obecný úrad - zamestnanci
zapisovateľka - komisia finančná a pre správu majetku obce

Kontakty

Stiahnuť vizitku (vCard)