komisia verejného poriadku, prevencie a ochrany majetku