#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 22.1.2007

U z n e s e n i e zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 22.01.2007 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 452x | 22.01.2007

Zasadnutie OZ 2.3.2007

U z n e s e n i e z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 02.03.2007 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 410x | 02.03.2007

Zasadnutie OZ 26.3.2007

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 26.03.2007 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 533x | 26.03.2007

Zasadnutie OZ 28.5.2007

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 28.05.2007 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 460x | 28.05.2007

Zasadnutie OZ 6.8.2007

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 06.08.2007 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 447x | 06.08.2007

Zasadnutie OZ 29.10.2007

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 29.10.2007 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 352x | 29.10.2007

Zasadnutie OZ 10.12.2007

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 10.12.2007 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 416x | 10.12.2007

Stránka

  • 1