#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 25.2.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 25.02.2008 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 384x | 25.02.2008

Zasadnutie OZ 21.4.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 21.04.2008 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 374x | 21.04.2008

Zasadnutie OZ 12.5.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 12.05.2008 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 380x | 12.05.2008

Zasadnutie OZ 13.6.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 13.06.2008 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 460x | 13.06.2008

Zasadnutie OZ 11.8.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 11.08.2008 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 390x | 11.08.2008

Zasadnutie OZ 11.9.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 11.09.2008 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 396x | 11.09.2008

Zasadnutie OZ 8.10.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 08.10.2008 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 383x | 08.10.2008

Zasadnutie OZ 8.12.2008

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 8.12.2008 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 373x | 08.12.2008

Stránka

  • 1