#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 15.2.2010

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 15. februára 2010 o 17,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 436x | 16.02.2010

Zasadnutie OZ 26.4.2010

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 26. apríla 2010 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 347x | 03.05.2010

Zasadnutie OZ 21.6.2010

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 21. júna 2010 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 297x | 23.06.2010

Zasadnutie OZ 23.8.2010

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 23. augusta 2010 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 408x | 24.08.2010

Zasadnutie OZ 25.10.2010

U z n e s e n i e z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 25. októbra 2010 o 18,00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 359x | 03.11.2010

Zasadnutie OZ 22.11.2010

Uznesenie z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šintave, konaného dňa 22. novembra 2010 o 17,00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Šintave Stiahnuté: 375x | 25.11.2010

Zasadnutie OZ 27.12.2010

Uznesenie z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 27.12.2010 Stiahnuté: 492x | 28.12.2010

Stránka

  • 1