#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 17.2.2014

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 17. februára 2014 Stiahnuté: 273x | 05.02.2014

Zasadnutie OZ 28.2.2014

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 28. februára 2014 Stiahnuté: 218x | 18.02.2014

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 28.2.2014 Stiahnuté: 283x | 03.03.2014

Zasadnutie OZ 26.5.2014

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 26. mája 2014 Stiahnuté: 276x | 15.05.2014

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2013 Stiahnuté: 281x | 15.05.2014

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 9.6.2014 Stiahnuté: 247x | 16.06.2014

Záverečný účet obce Šintava za rok 2013 Stiahnuté: 261x | 15.05.2014

Zasadnutie OZ 26.8.2014

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 26. augusta 2014 Stiahnuté: 250x | 19.08.2014

Uznesenie OZ 26.8.2014 Stiahnuté: 283x | 22.12.2016

Zasadnutie OZ 25.11.2014

Návrh rozpočtu na roky 2015, 2016, 2017 Stiahnuté: 288x | 14.11.2014

Pozvánka na riadne zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 25. novembra 2014 Stiahnuté: 349x | 13.11.2014

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 25.11.2014 Stiahnuté: 321x | 27.11.2014

VZN č.14/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území Obce Šintava Stiahnuté: 236x | 02.12.2014

VZN č.15/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 1/2014 Stiahnuté: 224x | 02.12.2014

VZN č.15/2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 1/2014 Stiahnuté: 204x | 02.12.2014

Zasadnutie OZ 3.12.2014

Pozvánka na ustanovujúce zasadanie OZ, ktoré sa uskutoční 3. decembra 2014 Stiahnuté: 253x | 24.11.2014

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šintava zo dňa 3.12.2014 Stiahnuté: 358x | 03.01.2015

Stránka

  • 1