#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 5.12.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 541x | 18.11.2016

Čerpanie 9-2016 Stiahnuté: 414x | 18.11.2016

Čerpanie rezervného fondu Stiahnuté: 389x | 18.11.2016

Opatrenie 9-2016-OcU Stiahnuté: 404x | 18.11.2016

Zápisnica OZ 5.12.2016 Stiahnuté: 489x | 16.12.2016

Uznesenie OZ 5.12.2016 Stiahnuté: 448x | 16.12.2016

Príjem 2017 Stiahnuté: 319x | 18.11.2016

Výdaj 2017 Stiahnuté: 313x | 18.11.2016

Príjem čerpanie 9-2016 Stiahnuté: 364x | 18.11.2016

Návrh na uznesenie - rozpočet Stiahnuté: 399x | 02.12.2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 445x | 18.11.2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava-schválené Stiahnuté: 371x | 14.12.2016

Rozpočet MŠ, VŠJ rok 2017 Stiahnuté: 473x | 18.11.2016

Rozpočet ZŠ na rok 2017 Stiahnuté: 409x | 18.11.2016

Návrh VZN č. 10-2016 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9-2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 437x | 18.11.2016

VZN č. 10/2016 zo dňa 5.12.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom- schválené Stiahnuté: 358x | 14.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia - schválené Stiahnuté: 390x | 14.12.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 2. pracovná verzia Stiahnuté: 551x | 24.11.2016

Verzia B - Zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 437x | 24.11.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017 Stiahnuté: 399x | 14.12.2016

Stránka