#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 26.9.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 405x | 06.10.2016

Zápisnica OZ 26.9.2016 Stiahnuté: 352x | 06.10.2016

Uznesenie OZ 26.9.2016 Stiahnuté: 329x | 06.10.2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016- príjem Stiahnuté: 243x | 09.09.2016

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 30.6.2016-výdaj Stiahnuté: 313x | 09.09.2016

Rozpočtové opatrenie č. 2/2016/OcU Stiahnuté: 280x | 09.09.2016

Tvorba rezervného fondu na rok 2016 Stiahnuté: 267x | 09.09.2016

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava - 1. pracovná verzia Stiahnuté: 314x | 14.09.2016

Zasadnutie OZ 27.6.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 323x | 13.06.2016

Zápisnica OZ 27.6.2016 Stiahnuté: 410x | 04.07.2016

Uznesenie OZ 27.6.2016 Stiahnuté: 351x | 04.07.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 Stiahnuté: 359x | 13.06.2016

Audítorská správa z overovania účtovnej závierky a vedenia účtovníctva k 31.12.2015 Stiahnuté: 314x | 13.06.2016

Záverečný účet r. 2015 Stiahnuté: 284x | 13.06.2016

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2015 Stiahnuté: 316x | 13.06.2016

VZN obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 236x | 29.06.2016

Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 367x | 04.07.2016

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 297x | 14.06.2016

Návrh VZN Obce Šintava č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 405x | 14.06.2016

Zasadnutie OZ 19.5.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 364x | 13.05.2016

Stránka