#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 19.5.2016

2016

Zápisnica OZ 19.5.2016 Stiahnuté: 348x | 27.05.2016

Uznesenie OZ 19.5.2016 Stiahnuté: 322x | 27.05.2016

Zasadnutie OZ 25.4.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 455x | 08.04.2016

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 328x | 08.04.2016

Návrh VZN Obce Šintava č. 8/2016 Prevádzkový poriadok pohrebiska - NESCHVÁLENÝ Stiahnuté: 526x | 26.04.2016

príloha č. 1/2016 k prevádzkovému poriadku pohrebiska zo dňa 25.11.2014 Stiahnuté: 349x | 26.04.2016

Zápisnica OZ 25.4.2016 Stiahnuté: 398x | 02.05.2016

Uznesenie OZ 25.4.2016 Stiahnuté: 318x | 02.05.2016

Zasadnutie OZ 22.2.2016

2016

Pozvánka OZ Stiahnuté: 368x | 04.02.2016

Zápisnica OZ 22.2.2016 Stiahnuté: 445x | 04.03.2016

Uznesenie OZ 22.2.2016 Stiahnuté: 330x | 04.03.2016

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja na prerokovanie OZ Stiahnuté: 947x | 04.02.2016

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šintava na roky 2016-2020 Stiahnuté: 469x | 04.03.2016

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Stiahnuté: 413x | 04.03.2016

Príloha č. 1-2016 k VZN č. 2-2011 Stiahnuté: 238x | 04.03.2016

príloha č. 1-2016 k VZN č. 14-2007 Stiahnuté: 178x | 04.03.2016

Stránka