#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 4.12.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 238x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017-OcU Stiahnuté: 207x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017-OcU Stiahnuté: 211x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - príjem 1-9 Stiahnuté: 243x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - výdaj 1-9 Stiahnuté: 212x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - príjem Stiahnuté: 172x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - výdaj Stiahnuté: 183x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet MŠ, VŠJ 2018 Stiahnuté: 250x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet ZŠ 2018 Stiahnuté: 206x | 27.11.2017

Návrh - príloha č. 1 k VzN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prev. náklady Stiahnuté: 182x | 27.11.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Stiahnuté: 234x | 27.11.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Stiahnuté: 225x | 27.11.2017

Zápisnica OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 352x | 18.12.2017

Uznesenie OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 304x | 18.12.2017

Zasadnutie OZ 23.10.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 309x | 16.10.2017

Zápisnica OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 320x | 02.11.2017

Uznesenie OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 343x | 02.11.2017

Návrh - doplnenie VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 242x | 16.10.2017

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 270x | 16.10.2017

Zasadnutie OZ 13.9.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 222x | 08.09.2017

Stránka