#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 4.12.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 187x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 2/2017-OcU Stiahnuté: 153x | 27.11.2017

Rozpočtové opatrenie č. 3/2017-OcU Stiahnuté: 174x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - príjem 1-9 Stiahnuté: 179x | 27.11.2017

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - výdaj 1-9 Stiahnuté: 160x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - príjem Stiahnuté: 121x | 27.11.2017

Návrh rozpočtu obce na roky 2018-2020 - výdaj Stiahnuté: 140x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet MŠ, VŠJ 2018 Stiahnuté: 199x | 27.11.2017

Návrh - rozpočet ZŠ 2018 Stiahnuté: 156x | 27.11.2017

Návrh - príloha č. 1 k VzN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prev. náklady Stiahnuté: 138x | 27.11.2017

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Stiahnuté: 177x | 27.11.2017

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 Stiahnuté: 185x | 27.11.2017

Zápisnica OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 276x | 18.12.2017

Uznesenie OZ 4.12.2017 Stiahnuté: 242x | 18.12.2017

Zasadnutie OZ 23.10.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 255x | 16.10.2017

Zápisnica OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 234x | 02.11.2017

Uznesenie OZ 23.10.2017 Stiahnuté: 278x | 02.11.2017

Návrh - doplnenie VZN Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 188x | 16.10.2017

Návrh - Príloha č. 1 k VZN Obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa mš a šk. zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 202x | 16.10.2017

Zasadnutie OZ 13.9.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 176x | 08.09.2017

Stránka