#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 13.9.2017

2017

Zápisnica OZ 13.9.2017 Stiahnuté: 245x | 22.09.2017

Uznesenie OZ 13.9.2017 Stiahnuté: 349x | 22.09.2017

Zasadnutie OZ 3.8.2017

2017

Pozvánka OZ 3.8.2017 Stiahnuté: 214x | 28.07.2017

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 2/2017 - schvaľovací elaborát Stiahnuté: 266x | 28.07.2017

VZN obce Šintava č. 13/2017 zo dňa 3.8.2017 Stiahnuté: 284x | 04.08.2017

Zápisnica OZ 3.8.2017 Stiahnuté: 334x | 11.08.2017

Uznesenie OZ 3.8.2017 Stiahnuté: 315x | 11.08.2017

Zasadnutie OZ 20.7.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 331x | 17.07.2017

Zápisnica OZ 20.7.2017 Stiahnuté: 257x | 28.07.2017

Zasadnutie OZ 19.7.2017

2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - záväzná časť Stiahnuté: 343x | 20.07.2017

Uznesenie OZ 19.7.2017 Stiahnuté: 364x | 28.07.2017

Zápisnica 19.7.2017 Stiahnuté: 362x | 28.07.2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 334x | 17.07.2017

Územný plán obce Šintava, zmeny a doplnky č. 2/2017 - schvaľovací elaborát Stiahnuté: 262x | 17.07.2017

Preskúmanie zákonnosti postupu pri delegovaní zástupcov obce do rady školy - upozornenie prokurátora Stiahnuté: 1,865x | 17.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - komplexný návrh Stiahnuté: 230x | 20.07.2017

Príloha k ÚPN-O Šintava, zmena 2/2017 - schéma záväzných častí Stiahnuté: 199x | 20.07.2017

Zasadnutie OZ 28.6.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 463x | 12.06.2017

Rozpočtové opatrenie č. 1/2017/OcU Stiahnuté: 254x | 12.06.2017

K bodu č. 5 - príjem 2016 Stiahnuté: 163x | 12.06.2017

Stránka