#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 28.6.2017

2017

K bodu č. 5 - výdaj 2016 Stiahnuté: 135x | 12.06.2017

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2017 Stiahnuté: 242x | 12.06.2017

Návrh - Dodatok č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 24/2009 o poskytovaní soc. služieb, o spôsobe a výške úhrad za soc. služby v ZOS Šintava Stiahnuté: 210x | 12.06.2017

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 31.3.2017-príjem Stiahnuté: 195x | 12.06.2017

Zápisnica OZ 28.6.2017 Stiahnuté: 286x | 07.07.2017

Uznesenie OZ 28.6.2017 Stiahnuté: 285x | 07.07.2017

Kontrola plnenia, čerpania, úprava rozpočtu k 31.3.2017-výdaj Stiahnuté: 189x | 12.06.2017

Záverečný účet Obce Šintava za rok 2016 Stiahnuté: 147x | 19.06.2017

K bodu č. 5 - príjem 2016 škola Stiahnuté: 143x | 20.06.2017

K bodu č. 5 - výdaj 2016 škola Stiahnuté: 145x | 20.06.2017

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016 Stiahnuté: 216x | 23.06.2017

Správa nezávislého audítora 2016 Stiahnuté: 140x | 23.06.2017

Preskúmanie zákonnosti postupu pri delegovaní zástupcov obce do rady školy - upozornenie prokurátora Stiahnuté: 1952x | 27.06.2017

Dodatok č. 4 k VzN Stiahnuté: 143x | 03.08.2017

Zasadnutie OZ 10.4.2017

2017

Pozvánka OZ Stiahnuté: 236x | 29.03.2017

Zápisnica OZ 10.4.2017 Stiahnuté: 288x | 20.04.2017

Uznesenie OZ 10.4.2017 Stiahnuté: 305x | 19.04.2017

Návrh VZN č. 11-2017 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 308x | 29.03.2017

Návrh VZN č. 12-2017 o miestnych daniach Stiahnuté: 345x | 29.03.2017

K bodu č. 3A - Výdaj r. 2016 Stiahnuté: 196x | 29.03.2017

Stránka