#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 26.2.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 418x | 20.02.2018

Zápisnica OZ 26.2.2018 Stiahnuté: 296x | 22.03.2018

Uznesenie OZ 26.2.2018 Stiahnuté: 294x | 22.03.2018

VZN č. 15/2018 ktorým sa ruší VZN č. 7/2011 Stiahnuté: 248x | 01.03.2018

Návrh Rozpočet Školského klubu detí na rok 2018-neschválený Stiahnuté: 242x | 01.03.2018

Návrh VZN č. 14/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 255x | 20.02.2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 Stiahnuté: 661x | 20.02.2018

Zasadnutie OZ 23.4.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 222x | 16.04.2018

Zápisnica OZ 23.4.2018 Stiahnuté: 280x | 02.05.2018

Uznesenie OZ 23.4.2018 Stiahnuté: 282x | 02.05.2018

Návrh VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 213x | 16.04.2018

Návrh Rozpočet Školského klubu detí na rok 2018 od 1.9 do 31.12.2018 Stiahnuté: 236x | 16.04.2018

Zasadnutie OZ 25.6.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 195x | 18.06.2018

Zápisnica OZ 25.6.2018 Stiahnuté: 231x | 10.07.2018

VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 164x | 28.06.2018

VZN č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava Stiahnuté: 159x | 27.06.2018

Rozpočet ŠKD na rok 2018 od 1.9-31.12.2018 Stiahnuté: 139x | 28.06.2018

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022 Stiahnuté: 171x | 02.07.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 Stiahnuté: 162x | 28.06.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 185x | 02.07.2018

Stránka