#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 26.2.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 501x | 20.02.2018

Zápisnica OZ 26.2.2018 Stiahnuté: 392x | 22.03.2018

Uznesenie OZ 26.2.2018 Stiahnuté: 366x | 22.03.2018

VZN č. 15/2018 ktorým sa ruší VZN č. 7/2011 Stiahnuté: 337x | 01.03.2018

Návrh Rozpočet Školského klubu detí na rok 2018-neschválený Stiahnuté: 341x | 01.03.2018

Návrh VZN č. 14/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 362x | 20.02.2018

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2017 Stiahnuté: 751x | 20.02.2018

Zasadnutie OZ 23.4.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 291x | 16.04.2018

Zápisnica OZ 23.4.2018 Stiahnuté: 357x | 02.05.2018

Uznesenie OZ 23.4.2018 Stiahnuté: 354x | 02.05.2018

Návrh VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 285x | 16.04.2018

Návrh Rozpočet Školského klubu detí na rok 2018 od 1.9 do 31.12.2018 Stiahnuté: 337x | 16.04.2018

Zasadnutie OZ 25.6.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 270x | 18.06.2018

Zápisnica OZ 25.6.2018 Stiahnuté: 305x | 10.07.2018

VZN č. 16/2018 vrátane prílohy č. 1 Stiahnuté: 235x | 28.06.2018

VZN č. 17/2018 o zákaze používania pyrotechnických výrobkov na území obce Šintava Stiahnuté: 212x | 27.06.2018

Rozpočet ŠKD na rok 2018 od 1.9-31.12.2018 Stiahnuté: 197x | 28.06.2018

Komunitný plán sociálnych služieb na roky 2018-2022 Stiahnuté: 276x | 02.07.2018

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018 Stiahnuté: 253x | 28.06.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2017 Stiahnuté: 260x | 02.07.2018

Stránka