#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 25.6.2018

2018

Uznesenie OZ 25.6.2018 Stiahnuté: 134x | 10.07.2018

Zasadnutie OZ 2.8.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 97x | 02.08.2018

Zápisnica OZ 2.8.2017 Stiahnuté: 109x | 10.08.2018

Uznesenie OZ 2.8.2018 Stiahnuté: 131x | 10.08.2018

Zasadnutie OZ 30.8.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 75x | 13.09.2018

Zápisnica OZ 30.8.2018 Stiahnuté: 140x | 10.09.2018

Uznesenie OZ 30.8.2018 Stiahnuté: 174x | 10.09.2018

Pokyny zriaďovateľa pre voľby zástupcov za rodičov do rady školy Stiahnuté: 105x | 13.09.2018

Metodika ustanovenia rady školy zo dňa 4.6.2018 Stiahnuté: 879x | 13.09.2018

VZN č. 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej šk. jedálni Stiahnuté: 104x | 13.09.2018

Zasadnutie OZ 29.10.2018

2019

Zápisnica OZ 29.10.2018 Stiahnuté: 80x | 18.01.2019

Uznesenie OZ 29.10.2018 Stiahnuté: 77x | 18.01.2019

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 127x | 26.10.2018

Zasadnutie OZ 6.12.2018 ustanovujúce

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 70x | 03.12.2018

Zápisnica OZ 6.12.2018 Stiahnuté: 99x | 10.12.2018

Uznesenie OZ 6.12.2018 Stiahnuté: 77x | 10.12.2018

prílohy k zápisnici OZ 6.12.2018 Stiahnuté: 182x | 12.12.2018

Príloha - Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 59x | 20.12.2018

Zasadnutie OZ 19.12.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 65x | 14.12.2018

Zápisnica OZ 19.12.2018 Stiahnuté: 106x | 27.12.2018

Stránka