#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 25.6.2018

2018

Uznesenie OZ 25.6.2018 Stiahnuté: 206x | 10.07.2018

Zasadnutie OZ 2.8.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 159x | 02.08.2018

Zápisnica OZ 2.8.2017 Stiahnuté: 172x | 10.08.2018

Uznesenie OZ 2.8.2018 Stiahnuté: 220x | 10.08.2018

Zasadnutie OZ 30.8.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 159x | 13.09.2018

Zápisnica OZ 30.8.2018 Stiahnuté: 226x | 10.09.2018

Uznesenie OZ 30.8.2018 Stiahnuté: 244x | 10.09.2018

Pokyny zriaďovateľa pre voľby zástupcov za rodičov do rady školy Stiahnuté: 205x | 13.09.2018

Metodika ustanovenia rady školy zo dňa 4.6.2018 Stiahnuté: 1,268x | 13.09.2018

VZN č. 18/2018, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej šk. jedálni Stiahnuté: 208x | 13.09.2018

Zasadnutie OZ 29.10.2018

2019

Zápisnica OZ 29.10.2018 Stiahnuté: 164x | 18.01.2019

Uznesenie OZ 29.10.2018 Stiahnuté: 170x | 18.01.2019

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 196x | 26.10.2018

Zasadnutie OZ 6.12.2018 ustanovujúce

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 130x | 03.12.2018

Zápisnica OZ 6.12.2018 Stiahnuté: 205x | 10.12.2018

Uznesenie OZ 6.12.2018 Stiahnuté: 182x | 10.12.2018

prílohy k zápisnici OZ 6.12.2018 Stiahnuté: 467x | 12.12.2018

Príloha - Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 128x | 20.12.2018

Zasadnutie OZ 19.12.2018

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 138x | 14.12.2018

Zápisnica OZ 19.12.2018 Stiahnuté: 189x | 27.12.2018

Stránka