#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 19.12.2018

2018

Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch ZPOZ pri OcU Šintava r. 2015 Stiahnuté: 174x | 20.12.2018

Poverenie Stiahnuté: 168x | 21.12.2018

Uznesenie OZ 19.12.2018 Stiahnuté: 121x | 27.12.2018

Žiadosť ZPOZ o vyplatenie paušálnych odmien na úpravu zovňajšku za rok 2018 Stiahnuté: 206x | 20.12.2018

Zasadnutie OZ 27.12.2018

2019

Zápisnica OZ 27.12.2018 Stiahnuté: 183x | 04.01.2019

Uznesenie OZ 27.12.2018 Stiahnuté: 155x | 04.01.2019

Nahrávanie obecného zastupiteľstva - parametre cenovej ponuky Stiahnuté: 297x | 02.01.2019

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 197x | 19.12.2018

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 117x | 27.12.2018

Návrh - rozpočet MŠ, VŠJ 2018, Príloha č. 1 VZN Stiahnuté: 422x | 18.12.2018

Návrh rozpočtu obce r. 2019-2021 - príjem Stiahnuté: 143x | 20.12.2018

Návrh rozpočtu obce r. 2019-2021 - výdaj Stiahnuté: 138x | 20.12.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 Stiahnuté: 162x | 18.12.2018

Parametre nahrávania OZ Stiahnuté: 229x | 20.12.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 Stiahnuté: 157x | 28.12.2018

Rozpočet obce r. 2019 - príjem Stiahnuté: 109x | 28.12.2018

Rozpočet obce r. 2019 - výdaj Stiahnuté: 116x | 28.12.2018

Stránka