#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 19.12.2018

2018

Poriadok odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch ZPOZ pri OcU Šintava r. 2015 Stiahnuté: 67x | 20.12.2018

Poverenie Stiahnuté: 66x | 21.12.2018

Uznesenie OZ 19.12.2018 Stiahnuté: 67x | 27.12.2018

Žiadosť ZPOZ o vyplatenie paušálnych odmien na úpravu zovňajšku za rok 2018 Stiahnuté: 75x | 20.12.2018

Zasadnutie OZ 27.12.2018

2019

Zápisnica OZ 27.12.2018 Stiahnuté: 105x | 04.01.2019

Uznesenie OZ 27.12.2018 Stiahnuté: 75x | 04.01.2019

Nahrávanie obecného zastupiteľstva - parametre cenovej ponuky Stiahnuté: 105x | 02.01.2019

2018

Pozvánka OZ Stiahnuté: 100x | 19.12.2018

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 63x | 27.12.2018

Návrh - rozpočet MŠ, VŠJ 2018, Príloha č. 1 VZN Stiahnuté: 225x | 18.12.2018

Návrh rozpočtu obce r. 2019-2021 - príjem Stiahnuté: 82x | 20.12.2018

Návrh rozpočtu obce r. 2019-2021 - výdaj Stiahnuté: 76x | 20.12.2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019 Stiahnuté: 64x | 18.12.2018

Parametre nahrávania OZ Stiahnuté: 97x | 20.12.2018

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019 s výhľadom na roky 2020-2021 Stiahnuté: 60x | 28.12.2018

Rozpočet obce r. 2019 - príjem Stiahnuté: 63x | 28.12.2018

Rozpočet obce r. 2019 - výdaj Stiahnuté: 59x | 28.12.2018

Stránka