#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 18.11.2019

2019

zš čerpanie škd 31.10.2019

zš čerpanie vsj 31.10.2019

zš čerpanie k 102019 mš 31.10.2019

zš čerpanie k 30092019 31.10.2019

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie obce č. 2-2019 04.11.2019

K bodu č. 6 Žiadosti o dotáciu obce Šintava na rok 2020 31.10.2019

Žiadosti o dotáciu 31.10.2019

K bodu č. 7 Návrh VZN č. 20/2019 o miestnych daniach 31.10.2019

Návrh VZN č. 20/2019 o miestnych daniach 31.10.2019

K bodu č. 8 Návrh podnetov na investície a inovácie na rok 2020 31.10.2019

K bodu č. 9 Podnet na konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči M. Holičkovi podľa ústavného zákona č. 357/2004 07.11.2019

K bodu č. 10 Rôzne došlé žiadosti 31.10.2019

VZN č. 20/2019 o miestnych daniach 20.11.2019

Zasadnutie OZ 16.12.2019

2019

Pozvánka OZ 02.12.2019

K bodu č. 2a),2b) Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia a Správa HK 02.12.2019

K bodu č. 3 Vzdanie sa funkcie HK 02.12.2019

K bodu č. 5a), 5b), Návrh rozpočtu školy, mš, všj, škd na rok 2020, Príloha č. 1 k VZN o výške dotácie .... 02.12.2019

K bodu č. 5c) Žiadosť školy o poskytnutie fin. prostriedkov na osobné náklady asistenta pre dieťa so zdravotným znevýhodnením v mš 02.12.2019

K bodu č. 6a), 6b) Stanovisko HK k návrhu rozpočtu obce a návrh rozpočtu obce na roky 2020-2022 02.12.2019

K bodu č. 7) Vyplatenie finančných prostriedkov poslanca na projekt Edukačná kocka - pamätník obetiam totalitného komunistického režimu 02.12.2019

Stránka