#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 24.2.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 39x | 07.02.2020

Zápisnica OZ Stiahnuté: 19x | 28.02.2020

Uznesenie OZ Stiahnuté: 16x | 28.02.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 54x | 10.02.2020

K bodu č. 3 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči M. Holičkovi podľa ústavného zákona č. 357/2004 Stiahnuté: 49x | 19.02.2020

K bodu č. 4 Správa o uskutočnených aktivitách starostkou obce v obci Šintava v roku 2019 Stiahnuté: 38x | 19.02.2020

K bodu č. 5 Finančné náklady na výstavbu Edukačnej kocky Stiahnuté: 50x | 10.02.2020

K bodu č. 6 Finančná podpora pre OZ Vodný hrad Stiahnuté: 44x | 10.02.2020

K bodu č. 7 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 66x | 10.02.2020

Zasadnutie OZ 9.3.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 30x | 25.02.2020

K bodu č. 8 Žiadosti o vzdanie sa členstva v komisiách Stiahnuté: 28x | 25.02.2020

Zápisnica OZ 9.3.2020 Stiahnuté: 13x | 19.03.2020

Uznesenia OZ 9.3.2020 Stiahnuté: 8x | 19.03.2020

Správa o uskutočnených aktivitách starostkou obce v roku 2019 Stiahnuté: 12x | 19.03.2020

Stránka

  • 1