#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 24.2.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 154x | 07.02.2020

Zápisnica OZ Stiahnuté: 149x | 28.02.2020

Uznesenie OZ Stiahnuté: 101x | 28.02.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 197x | 10.02.2020

K bodu č. 3 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov voči M. Holičkovi podľa ústavného zákona č. 357/2004 Stiahnuté: 224x | 19.02.2020

K bodu č. 4 Správa o uskutočnených aktivitách starostkou obce v obci Šintava v roku 2019 Stiahnuté: 235x | 19.02.2020

K bodu č. 5 Finančné náklady na výstavbu Edukačnej kocky Stiahnuté: 176x | 10.02.2020

K bodu č. 6 Finančná podpora pre OZ Vodný hrad Stiahnuté: 164x | 10.02.2020

K bodu č. 7 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 194x | 10.02.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 83x | 05.06.2020

Zasadnutie OZ 9.3.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 127x | 25.02.2020

Zápisnica OZ 9.3.2020 Stiahnuté: 126x | 19.03.2020

Uznesenia OZ 9.3.2020 Stiahnuté: 106x | 19.03.2020

K bodu č. 8 Žiadosti o vzdanie sa členstva v komisiách Stiahnuté: 160x | 25.02.2020

Správa o uskutočnených aktivitách starostkou obce v roku 2019 Stiahnuté: 183x | 19.03.2020

Zasadnutie OZ 25.5.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 120x | 11.05.2020

Zápisnica OZ 25.5.2020 Stiahnuté: 110x | 02.06.2020

Uznesenia OZ 25.5.2020 Stiahnuté: 87x | 02.06.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 121x | 11.05.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia zo zasadnutia dňa 21.5.2020 Stiahnuté: 98x | 25.05.2020

Stránka