#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 23.11.2020

2020

K bodu č. 6a), 6b) Stiahnuté: 57x | 18.11.2020

K bodu č. 6a) Stiahnuté: 46x | 18.11.2020

K bodu č. 6b) Stiahnuté: 47x | 18.11.2020

K bodu č. 7 Stiahnuté: 85x | 18.11.2020

K bodu č. 8 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Šintava Stiahnuté: 68x | 18.11.2020

K bodu č. 9 Stiahnuté: 53x | 18.11.2020

K bodu č. 9 Prílohy Stiahnuté: 52x | 18.11.2020

K bodu č. 10 Stiahnuté: 55x | 18.11.2020

K bodu č. 10 Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva č. 2/2020-OZ - anonymizované Stiahnuté: 81x | 18.11.2020

K bodu č. 11 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 57x | 18.11.2020

Zasadnutie OZ 14.12.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 52x | 30.11.2020

Zápisnica OZ 14.12.2020 Stiahnuté: 34x | 28.12.2020

Uznesenie OZ 14.12.2020 Stiahnuté: 35x | 28.12.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 57x | 01.12.2020

K bodu č. 3a, 3b Oznámenie o zániku mandáta poslanca a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu poslanca, voľba predsedu komisie finančnej a pre správu majetku obce Stiahnuté: 81x | 01.12.2020

K bodu č. 3a Oznámenie o nastúpení náhradníka za poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Šintava Stiahnuté: 47x | 01.12.2020

K bodu č. 4a,4b Stiahnuté: 45x | 01.12.2020

K bodu č. 4a, 4b Návrh rozpočtu školy na rok 2021 a Príloha č. 1 k VZN obce Šintava o výške dotácie na osobné a prevádzkové náklady na dieťa v MŠ a šk. zariadenia v zriaď. pôsobnosti Obce Šintava Stiahnuté: 60x | 27.11.2020

K bodu č. 5a) - e) Stiahnuté: 74x | 01.12.2020

K bodu č. 5c Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 3-2020 Stiahnuté: 64x | 27.11.2020

Stránka