#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 25.5.2020

2020

K bodu č. 3 Správy hlavnej kontrolórky obce Šintava - návrh na uznesenie Stiahnuté: 106x | 20.05.2020

K bodu č. 3 Správa hlavnej kontrolórky obce Šintava 47-2019 Stiahnuté: 110x | 20.05.2020

K bodu č. 3 Správa hlavnej kontrolórky obce Šintava 48-2019 Stiahnuté: 100x | 20.05.2020

K bodu č. 4 Oznámenie p. Miroslava Holičku o podaní opravného prostriedku proti Rozhodnutiu Obecného zastupiteľstva č. 1/2020-OZ zo dňa 9.3.2020 Stiahnuté: 149x | 11.05.2020

K bodu č. 5 Voľba člena komisie športu Stiahnuté: 105x | 11.05.2020

K bodu č. 6 Predloženie čerpania rozpočtu školy za rok 2019 Stiahnuté: 107x | 11.05.2020

K bodu č. 6 - čerpanie rozpočtu Stiahnuté: 106x | 11.05.2020

K bodu č. 6 - fin. 1-12 Stiahnuté: 86x | 11.05.2020

K bodu č. 6 - príjmy 2019 Stiahnuté: 71x | 11.05.2020

K bodu č. 6 rozpočet IVQ2019 Stiahnuté: 86x | 11.05.2020

K bodu č. 6 - výdaje 2019 Stiahnuté: 89x | 11.05.2020

K bodu č. 7 Prerokovanie žiadosti školy o spolufinancovanie dlhodobo nevyhovujúcej situácie časti suterénu školy Stiahnuté: 109x | 11.05.2020

K bodu č. 7 Žiadosť Stiahnuté: 157x | 11.05.2020

K bodu č. 8 Návrh UPN-O Šintava, ZaD 3/2020 ... Stiahnuté: 157x | 06.05.2020

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN č. 1-2020 - Územný plán obce Šintava Stiahnuté: 111x | 06.05.2020

Návrh VZN č. 1-2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 16/2008 - Územný plán obce Šintava Stiahnuté: 95x | 06.05.2020

UPN obce Šintava ZaD 3-2020 záväzná časť Stiahnuté: 95x | 06.05.2020

UPN obce Šintava ZaD 3-2020 textová časť Stiahnuté: 85x | 06.05.2020

2-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_komplex(naložka) Stiahnuté: 127x | 06.05.2020

2-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_komplex(podklad) Stiahnuté: 145x | 06.05.2020

Stránka