#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 25.5.2020

2020

3-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_doprava(naložka) Stiahnuté: 126x | 06.05.2020

3-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_doprava(podklad) Stiahnuté: 108x | 06.05.2020

4-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_voda(naložka) Stiahnuté: 130x | 06.05.2020

4-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_voda(podklad) Stiahnuté: 127x | 06.05.2020

5-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_kanal(naložka) Stiahnuté: 121x | 06.05.2020

5-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_kanal(podklad) Stiahnuté: 127x | 06.05.2020

6-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_elplyn(naložka) Stiahnuté: 119x | 06.05.2020

6-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_elplyn(podklad) Stiahnuté: 121x | 06.05.2020

8-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_ppf(naložka) Stiahnuté: 110x | 06.05.2020

8-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_ppf(podklad) Stiahnuté: 123x | 06.05.2020

9-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_zavcasti(naložka) Stiahnuté: 113x | 06.05.2020

9-UPN-O_Sintava-ZaD3_20_zavcasti(podklad) Stiahnuté: 121x | 06.05.2020

UPO - OU TT - § 25 Stiahnuté: 90x | 06.05.2020

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok - ÚPN-O Ši ntava ZaD č. 3_2020 Stiahnuté: 166x | 06.05.2020

K bodu č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020 Štatút obecného kronikára Stiahnuté: 100x | 11.05.2020

K bodu č. 9 Návrh VZN č. 2/2020 Štatút obecného kronikára Stiahnuté: 225x | 11.05.2020

K bodu č. 10 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 268x | 11.05.2020

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 Štatút obecného kronikára Stiahnuté: 74x | 26.05.2020

Zasadnutie OZ 21.5.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 131x | 18.05.2020

Zápisnica OZ 21.5.2020 Stiahnuté: 94x | 26.05.2020

Stránka