#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 21.5.2020

2020

Uznesenia OZ 21.5.2020 Stiahnuté: 93x | 26.05.2020

Príloha č.2 k zápisnici - návrh poslanca Kavoňa odpoveď k ústavnej sťažnosti Stiahnuté: 114x | 22.05.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 102x | 18.05.2020

K bodu č. 3 Oznámenie Stiahnuté: 137x | 18.05.2020

K bodu č. 4 Písomné vyjadrenie k ústavnej sťažnosti a k uzneseniu ÚS SR - úvodná strana Stiahnuté: 154x | 18.05.2020

K bodu č. 4 Písomné vyjadrenie .... výzva a uznesenie ÚS SR, návrh na preskúmanie rozhodnutia OZ Stiahnuté: 182x | 18.05.2020

Príloha č. 1 k zápisnici návrh poslanca Šimulčíka odpoveď k ústavnej sťažnosti Stiahnuté: 142x | 22.05.2020

Zasadnutie OZ 22.6.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 112x | 05.06.2020

Zápisnica OZ 22.6.2020 Stiahnuté: 104x | 02.07.2020

Uznesenia OZ 22.6.2020 Stiahnuté: 90x | 02.07.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 100x | 05.06.2020

K bodu č. 3 Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záverečného účtu za rok 2019 Stiahnuté: 98x | 05.06.2020

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2019 Stiahnuté: 98x | 18.06.2020

K bodu č. 4 Záverečný účet obce Šintava za rok 2019 Stiahnuté: 97x | 05.06.2020

Rozpočtové opatrenie č. 3-2019 Stiahnuté: 84x | 12.06.2020

Záverečný účet obce Šintava za rok 2019 Stiahnuté: 103x | 18.06.2020

Príloha k záverečnému účtu 2019 - príjem Stiahnuté: 100x | 01.06.2020

Príloha k záverečnému účtu 2019 - výdaj Stiahnuté: 104x | 01.06.2020

K bodu č. 5 Návrh na zvýšenie rozsahu (úväzku) výkonu funkcie HK Stiahnuté: 94x | 05.06.2020

K bodu č. 6 Pravidlá kontrolnej činnosti HK Stiahnuté: 101x | 05.06.2020

Stránka