#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 22.6.2020

2020

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šintava Stiahnuté: 67x | 05.06.2020

K bodu č. 7 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2020 Stiahnuté: 71x | 05.06.2020

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020 - finál Stiahnuté: 64x | 30.06.2020

K bodu č. 8 Oznámenie - Najvyšší súd SR - Rozsudok v mene Slovenskej republiky Stiahnuté: 100x | 12.06.2020

Najvyšší súd Rozsudok 8Cdo/17/2018 Stiahnuté: 98x | 12.06.2020

K bodu č. 9 Právne a administratívne riešenie požiadavky Stiahnuté: 124x | 08.06.2020

Žiadosť o vyjadrenie mestu Sereď Stiahnuté: 67x | 22.06.2020

K bodu 10 Podnety na zlepšenie VZN 19/2019 Stiahnuté: 129x | 05.06.2020

K bodu 11 Kamerový systém Stiahnuté: 132x | 05.06.2020

K bodu 12 Oprava ciest, ktoré nie sú majetkom obce Stiahnuté: 101x | 05.06.2020

K bodu 13 Informácie o práci komisie na ochranu verejného záujmu Stiahnuté: 120x | 05.06.2020

Návrhy na uznesenie k bodu č. 13) Stiahnuté: 82x | 22.06.2020

Rozhodnutie - Nález Ústavného súdu SR IV. ÚS 182/2020-38 Stiahnuté: 80x | 22.06.2020

K bodu 14 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 177x | 05.06.2020

Zasadnutie OZ 1.7.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 85x | 25.06.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 72x | 25.06.2020

K bodu č. 3a), 3b), 3c) Oznámenie o zániku mandátu poslankyne a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu poslanca Stiahnuté: 149x | 25.06.2020

Oznámenie o zániku mandátu poslankyne a o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca, zloženie sľubu poslanca Stiahnuté: 77x | 25.06.2020

Návrhy na uznesenie - kanalizácia v obci Stiahnuté: 89x | 01.07.2020

K bodu č. 4) Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 132x | 25.06.2020

Stránka