#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 21.9.2020

2020

Návrh zásad hospodárenia s majetkom obce Šintava Stiahnuté: 53x | 16.09.2020

Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava účinné do 22.9.2020 Stiahnuté: 37x | 29.09.2020

Sumár - zásady hospodárenia s majetkom obce Stiahnuté: 47x | 21.09.2020

K bodu č. 7 Stiahnuté: 47x | 07.09.2020

K bodu 7 Návrh VZN č. 3/2020 ktorým sa vydáva Prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Šintava Stiahnuté: 60x | 07.09.2020

K bodu č. 8) Stiahnuté: 55x | 07.09.2020

K bodu 8 Návrh štatútu a rokovacieho poriadku krízového štábu obce Šintava Stiahnuté: 49x | 16.09.2020

K bodu č. 9 Stiahnuté: 67x | 07.09.2020

K bodu č. 10 Stiahnuté: 103x | 07.09.2020

K bodu č. 11 Stiahnuté: 60x | 07.09.2020

K bodu č. 11 Návrh - Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šintava Stiahnuté: 68x | 16.09.2020

Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Šintava Stiahnuté: 44x | 13.10.2020

K bodu č. 12 Stiahnuté: 68x | 07.09.2020

K bodu č. 12 Správa o výsledku kontroly HK k uzneseniam OZ č. 43-2019, 188-2020 Stiahnuté: 69x | 18.09.2020

K bodu č. 12 Správa o výsledku kontroly HK k uzneseniu č. 247-2020 Stiahnuté: 51x | 18.09.2020

K bodu č. 12 Správa o výsledku kontroly HK k uzneseniu č. 197-2020 Stiahnuté: 50x | 18.09.2020

K bodu č. 13 Stiahnuté: 64x | 07.09.2020

K bodu č. 13 Zoznam činností HK za obdobie I-VI-2020 Stiahnuté: 70x | 16.09.2020

K bodu č. 13 Sumarizácia činností HK za I. polrok 2020 Stiahnuté: 52x | 17.09.2020

K bodu č. 14 Stiahnuté: 67x | 07.09.2020

Stránka