#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 21.9.2020

2020

K bodu č. 15 Stiahnuté: 74x | 07.09.2020

K bodu č. 16 Stiahnuté: 72x | 07.09.2020

K bodu č. 16 Stanovisko k stavu konania od MST PARTNERS, s.r.o., advokátska kancelária zo dňa 2.9.2020 Stiahnuté: 117x | 08.09.2020

K bodu č. 17 Stiahnuté: 74x | 07.09.2020

K bodu č. 18 Stiahnuté: 97x | 07.09.2020

K bodu č. 18 Návrh - Príloha doplnenie VZN č. 19/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šintava Stiahnuté: 68x | 09.09.2020

Príloha Doplnenie VZN č. 19/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Šintava schválené dňa 21.9.2020 Stiahnuté: 46x | 30.09.2020

K bodu č. 19 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 124x | 09.09.2020

Zasadnutie OZ 14.10.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 53x | 01.10.2020

Zápisnica OZ 14.10.2020 Stiahnuté: 53x | 22.10.2020

Uznesenia OZ 14.10.2020 Stiahnuté: 51x | 22.10.2020

Zasadnutie OZ 9.11.2020

2020

Oznámenie o zrušení zasadnutia OZ Stiahnuté: 39x | 06.11.2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 61x | 23.10.2020

K bodu č. 2 Stiahnuté: 38x | 27.10.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúcich zasadnutí Stiahnuté: 42x | 27.10.2020

K bodu č. 2 odpoveď PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD: na výzvu na dobrovoľné vrátenie finančných prostriedkov Stiahnuté: 48x | 02.11.2020

K bodu č. 3 Oznámenie o poverení starostky obce na zástupcu starostky obce Stiahnuté: 48x | 27.10.2020

K bodu č. 4 Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Šintava Stiahnuté: 73x | 27.10.2020

K bodu č. 5 Spracovanie PHRSR obce Šintava na roky 2021-2027 Stiahnuté: 80x | 27.10.2020

K bodu č. 6a), 6b) Stiahnuté: 43x | 27.10.2020

Stránka