#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 9.11.2020

2020

K bodu 6a) Správa z auditu účtovnej závierky obce Šintava za rok 2019 Stiahnuté: 43x | 26.10.2020

K bodu 6b) Správa z auditu konsolidovanej účtovnej závierky obce Šintava za rok 2019 Stiahnuté: 37x | 26.10.2020

K bodu č. 7 Dôvodová správa Stiahnuté: 32x | 13.11.2020

K bodu č. 7 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 37x | 13.11.2020

K bodu č. 8 Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt: Vodozádržné opatrenia v obci Šintava Stiahnuté: 51x | 27.10.2020

K bodu č. 9 Žiadosť školy o opravu povrchu multifunkčného ihriska Stiahnuté: 69x | 27.10.2020

K bodu č. 9 Prílohy Stiahnuté: 52x | 27.10.2020

K bodu č. 10 Stiahnuté: 53x | 03.11.2020

K bodu č. 10 Rozhodnutie Obecného zastupiteľstva č. 2/2020-OZ - anonymizované Stiahnuté: 58x | 03.11.2020

K bodu č. 11 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 57x | 03.11.2020

Zasadnutie OZ 23.11.2020

2020

Pozvánka OZ Stiahnuté: 49x | 18.11.2020

Zápisnica OZ 23.11.2020 Stiahnuté: 43x | 30.11.2020

Uznesenia OZ 23.11.2020 Stiahnuté: 32x | 30.11.2020

K bodu č. 2 Stiahnuté: 36x | 18.11.2020

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 40x | 18.11.2020

K bodu č. 2 odpoveď PhDr. PaedDr. Martina Bodisa, PhD: na výzvu na dobrovoľné vrátenie finančných prostriedkov Stiahnuté: 47x | 18.11.2020

K bodu č. 2 Doplňujúca správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra k Uz. OZ č. 247/2020 Stiahnuté: 45x | 20.11.2020

K bodu č. 3 Stiahnuté: 41x | 18.11.2020

K bodu č. 4 Informácia o vzdaní sa funkcie hlavnej kontrolórky obce Šintava Stiahnuté: 72x | 18.11.2020

K bodu č. 5 Spracovanie PHRSR obce Šintava na roky 2021-2027 Stiahnuté: 69x | 18.11.2020

Stránka