#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 9.12.2021

K bodu č. 7-1 Návrh investícií na rok 2022 Stiahnuté: 31x | 08.12.2021

Návrh plánu investícií na rok 2022 Stiahnuté: 32x | 06.12.2021

K bodu č. 7-2 Rozpočtové opatrenie 4-2021 Doplnený bod programu Stiahnuté: 28x | 08.12.2021

Návrh na uznesenie Stiahnuté: 28x | 08.12.2021

K bodu č. 8 Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2022 Stiahnuté: 42x | 06.12.2021

Návrh plánu kontrolnej činnosti HK na 1.polrok 2022 Stiahnuté: 36x | 22.11.2021

K bodu č. 10 Použitie fin. pr. odmien poslanca Stiahnuté: 39x | 06.12.2021

K bodu č. 11 Stiahnuté: 41x | 02.12.2021

K bodu č. 12 Stiahnuté: 40x | 02.12.2021

K bodu č. 13 Stiahnuté: 39x | 02.12.2021

K bodu č. 14 Stiahnuté: 50x | 25.11.2021

K bodu 14-1 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 43x | 06.12.2021

Návrh na uznesenie 14-2 - 14-5 Stiahnuté: 27x | 08.12.2021

Stránka