#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 8.3.2021

K bodu č. 12 Oprava a budovanie športového areálu - Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Stiahnuté: 82x | 23.02.2021

K bodu č. 13 Stiahnuté: 67x | 23.02.2021

K bodu č. 13 Oprava pamätníka kníhtlačiarne pri príležitosti jej 450. výročia - Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava Stiahnuté: 96x | 23.02.2021

K bodu č. 14 Stiahnuté: 73x | 23.02.2021

K bodu č. 14 Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu participatívny rozpočet Trnavskej župy Stiahnuté: 83x | 23.02.2021

K bodu č. 15 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 101x | 23.02.2021

Návrh zásad odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach obce Šintava Stiahnuté: 86x | 02.03.2021

Zásady odmeňovania účinkujúcich pri občianskych obradoch a slávnostiach obce Šintava Stiahnuté: 56x | 11.03.2021

Zásady odmeňovania poslancov, členov a tajomníkov komisií OZ v Šintave Stiahnuté: 69x | 11.03.2021

Zasadnutie OZ 7.6.2021

Pozvánka OZ Stiahnuté: 82x | 21.05.2021

Zápisnica OZ 7.6.2021 Stiahnuté: 53x | 23.09.2021

Uznesenia OZ 7.6.2021 Stiahnuté: 62x | 23.09.2021

Záverečný účet obce Šintava za rok 2020 po schválení Stiahnuté: 43x | 16.06.2021

Príloha ZU príjem Stiahnuté: 57x | 16.06.2021

Príloha ZU výdaj Stiahnuté: 51x | 16.06.2021

K bodu č. 2 Stiahnuté: 62x | 24.05.2021

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 77x | 24.05.2021

K bodu č. 3 Vyhlásenie voľby HK obce Šintava Stiahnuté: 79x | 24.05.2021

K bodu č. 4 Voľba člena komisie práce, sociálnych vecí, zdravotníctva a rodiny Stiahnuté: 71x | 24.05.2021

K bodu č. 4 Žiadosť poslanec Tóth Stiahnuté: 62x | 28.05.2021

Stránka