#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 7.6.2021

K bodu č. 5 Stiahnuté: 57x | 19.05.2021

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 5-2020 Stiahnuté: 49x | 19.05.2021

K bodu č. 6 Stiahnuté: 56x | 19.05.2021

K bodu č. 6 Kontrola plnenia, čerpania a úpravy rozpočtu obce Šintava za r..2020 - príjem Stiahnuté: 56x | 19.05.2021

K bodu č. 6 Kontrola plnenia, čerpania a úpravy rozpočtu obce Šintava za r..2020 - výdaj Stiahnuté: 62x | 19.05.2021

K bodu č. 7 Stiahnuté: 46x | 19.05.2021

K bodu č. 7 Správa nezávislého audítora Stiahnuté: 47x | 19.05.2021

K bodu č. 8 Stiahnuté: 46x | 21.05.2021

K bodu č. 8 Záverečný účet obce Šintava za rok 2020 Stiahnuté: 56x | 31.05.2021

K bodu č. 8 Záverečný účet príloha - príjem Stiahnuté: 52x | 21.05.2021

K bodu č. 8 Záverečný účet príloha - výdaj Stiahnuté: 56x | 21.05.2021

K bodu č. 9 Stiahnuté: 47x | 19.05.2021

K bodu č. 9 Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 1-2021 Stiahnuté: 67x | 19.05.2021

K bodu č. 10 Stiahnuté: 55x | 19.05.2021

K bodu č. 10 Kontrola plnenia, čerpania a úpravy rozpočtu obce Šintava k 31.3.2021 - príjem Stiahnuté: 47x | 25.05.2021

K bodu č. 10 Kontrola plnenia, čerpania a úpravy rozpočtu obce Šintava k 31.3.2021 - výdaj Stiahnuté: 48x | 25.05.2021

K bodu č. 11 Čerpanie rozpočtu za rok 2020 - škola Stiahnuté: 58x | 21.05.2021

K bodu č. 12 Rozpočtové opatrenie školy č. 1/2021 Stiahnuté: 53x | 28.05.2021

K bodu č. 12 ZŠ I. Stiahnuté: 63x | 28.05.2021

K bodu č. 12 ZŠ II Stiahnuté: 42x | 28.05.2021

Stránka