#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 7.6.2021

K bodu č. 12 MŠ Stiahnuté: 54x | 28.05.2021

K bodu č. 12 príjmy Stiahnuté: 48x | 28.05.2021

K bodu č. 12 ŠKD Stiahnuté: 45x | 28.05.2021

K bodu č. 12 VŠJ Stiahnuté: 56x | 28.05.2021

K bodu č. 13 Stiahnuté: 48x | 21.05.2021

Návrh Rokovacích poriadkov komisií Obecného zastupiteľstva v Šintave Stiahnuté: 67x | 24.05.2021

K bodu č. 14 Stiahnuté: 74x | 21.05.2021

Stanovisko komisie - podnet na konanie podľa ústavného zákona 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Stiahnuté: 99x | 01.06.2021

K bodu č. 15 Stiahnuté: 72x | 21.05.2021

K bodu č. 16 Nakladanie s majetkom obce Stiahnuté: 48x | 01.06.2021

K bodu 16-1 Stanovisko finančnej komisie k nákupu polohovateľných postelí do ZOS Stiahnuté: 52x | 01.06.2021

K bodu č. 16-2Technicko ekonomická správa - fekálny náves Stiahnuté: 59x | 25.05.2021

K bodu č. 17 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 80x | 24.05.2021

Zasadnutie OZ 6.9.2021

Pozvánka OZ Stiahnuté: 80x | 20.08.2021

Zápisnica OZ 6.9.2021 Stiahnuté: 33x | 17.09.2021

Uznesenia OZ 6.9.2021 Stiahnuté: 45x | 17.09.2021

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 47x | 20.08.2021

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 41x | 03.09.2021

K bodu č. 3 Voľba HK obce Šintava Stiahnuté: 83x | 20.08.2021

K bodu č. 5 Rozpočtové opatrenie č. 2-2021 Stiahnuté: 53x | 20.08.2021

Stránka