#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 6.9.2021

2021

Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 2-2021 Stiahnuté: 47x | 19.08.2021

K bodu č. 6 Kontrola plnenia, čerpania a úpravy rozpočtu k 30.6.2021 Stiahnuté: 47x | 20.08.2021

Rozpočet 1-6/2021 - príjem Stiahnuté: 61x | 19.08.2021

Rozpočet 1-6/2021 - výdaj Stiahnuté: 41x | 19.08.2021

K bodu č. 7 Stiahnuté: 62x | 26.08.2021

K bodu č. 8 Územný plán Obce Šintava, zmeny a doplnky č. 4/2021, schválenie UPD a návrhu VZN č. 1-2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPD UPN-O Šintava Stiahnuté: 65x | 20.08.2021

UPN-obce Šintava ZaD 4/2021 smerná časť Stiahnuté: 38x | 19.08.2021

UPN-obce Šintava ZaD 4/2021 záväzná časť Stiahnuté: 44x | 19.08.2021

2-UPN-O_Sintava-ZaD4_21_komplex(naložka) Stiahnuté: 48x | 19.08.2021

2-UPN-O_Sintava-ZaD4_21_komplex(podklad) Stiahnuté: 40x | 19.08.2021

8-UPN-O_Sintava-ZaD4_21_ppf(naložka) Stiahnuté: 46x | 19.08.2021

8-UPN-O_Sintava-ZaD4_21_ppf(podklad) Stiahnuté: 47x | 19.08.2021

9-UPN-O_Sintava-ZaD4_21_zavcasti(naložka) Stiahnuté: 50x | 19.08.2021

9-UPN-O_Sintava-ZaD4_21_zavcasti(podklad) Stiahnuté: 47x | 19.08.2021

Vyhodnotenie stanovísk a pripomienok Šintava ZaD č. 4 Stiahnuté: 62x | 19.08.2021

Dôvodová správa Stiahnuté: 52x | 19.08.2021

Návrh VZN č. 1-2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16-2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava Stiahnuté: 47x | 19.08.2021

VZN č. 1-2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16-2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Šintava Stiahnuté: 34x | 08.09.2021

Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu Stiahnuté: 54x | 19.08.2021

OU TT - § 25 preskúmanie Stiahnuté: 43x | 19.08.2021

Stránka