#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 17.1.2022

Pozvánka OZ 17.1.2022 Stiahnuté: 83x | 10.01.2022

Zápisnica OZ 17.1.2022 Stiahnuté: 84x | 19.01.2022

Uznesenie OZ 17.1.2022 Stiahnuté: 84x | 19.01.2022

Zasadnutie OZ 7.3.2022

Pozvánka OZ Stiahnuté: 113x | 21.02.2022

Zápisnica OZ 7.3.2022 Stiahnuté: 88x | 15.03.2022

Uznesenia OZ 7.3.2022 Stiahnuté: 79x | 15.03.2022

K bodu č. 2 Stiahnuté: 81x | 17.02.2022

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 87x | 15.02.2022

K bodu č. 3 Stiahnuté: 87x | 17.02.2022

Správa z kontrolnej činnosti HK 9-12 2021 Stiahnuté: 111x | 01.03.2022

K bodu č. 4 RO č. 5-2021 Stiahnuté: 87x | 17.02.2022

Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 5-2021 Stiahnuté: 99x | 03.03.2022

K bodu č. 5 Kontrola čerpania a úpravy rozpočtu k 31.12.2021 Stiahnuté: 86x | 17.02.2022

Príjem r. 2021 Stiahnuté: 85x | 17.02.2022

Výdaj r. 2021 Stiahnuté: 82x | 28.02.2022

K bodu č. 6 Správa o uskutočnených aktivitách za rok 2021 Stiahnuté: 92x | 17.02.2022

K bodu č. 6 Stiahnuté: 129x | 21.02.2022

K bodu č. 7. Žiadosť mesta Sereď o poskytnutie finančných prostriedkov Stiahnuté: 114x | 17.02.2022

k bodu 7 - Návrh na uznesenie Stiahnuté: 87x | 03.03.2022

K bodu č. 8 Stiahnuté: 112x | 21.02.2022

Stránka