#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 7.3.2022

K bodu 8) Návrh na uznesenie Stiahnuté: 47x | 04.03.2022

K bodu č. 9 Stiahnuté: 62x | 21.02.2022

K bodu 9) Návrh na uznesenie Stiahnuté: 27x | 04.03.2022

K bodu č. 10 Stiahnuté: 40x | 21.02.2022

Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov ... Stiahnuté: 53x | 18.02.2022

K bodu č. 11 Stiahnuté: 50x | 21.02.2022

Podané a zrealizované projekty Stiahnuté: 49x | 18.02.2022

K bodu č. 12 Stiahnuté: 37x | 21.02.2022

Návrh zasadnutia OZ Stiahnuté: 46x | 18.02.2022

K bodu č. 13 Stiahnuté: 43x | 21.02.2022

K bodu č. 13/1-4 Príloha k žiadostiam - Urbanistická štúdia Stiahnuté: 49x | 01.03.2022

K bodu 13-5 Stiahnuté: 43x | 21.02.2022

Návrh na uznesenie 13-1, 13-2 Stiahnuté: 28x | 06.03.2022

Návrh na uznesenie 13-3, 13-4 Stiahnuté: 31x | 06.03.2022

Návrh na uznesenie 13-5 Stiahnuté: 23x | 04.03.2022

Zasadnutie OZ 6.6.2022

Pozvánka OZ 6.6.2022 Stiahnuté: 44x | 23.05.2022

Zápisnica OZ 6.6.2022 Stiahnuté: 16x | 02.08.2022

Uznesenia OZ 6.6.2022 Stiahnuté: 13x | 02.08.2022

K bodu č. 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 26x | 18.05.2022

Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 25x | 18.05.2022

Stránka