#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 6.6.2022

Príloha č. 1 k ZU 2021 - Výkazy FIN 1-12-2021 Stiahnuté: 36x | 17.05.2022

Príloha č. 2 k ZU 2021 - Fond opráv -nájomné byty 2020-2021 Stiahnuté: 26x | 17.05.2022

K bodu č. 9A Stiahnuté: 43x | 19.05.2022

Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 1-2022 Stiahnuté: 33x | 17.05.2022

Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 finál Stiahnuté: 30x | 03.06.2022

K bodu č. 9B Stiahnuté: 29x | 19.05.2022

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu - PRÍJEM 3-2022 Stiahnuté: 29x | 17.05.2022

Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu -VÝDAJ 3-2022 Stiahnuté: 31x | 17.05.2022

K bodu č. 9C Stiahnuté: 56x | 19.05.2022

K bodu č. 10 Stiahnuté: 26x | 19.05.2022

Predloženie čerpania rozpočtu Stiahnuté: 29x | 19.05.2022

2021_12 Výdavky MŠ Stiahnuté: 35x | 18.05.2022

2021_12 Výdavky ŠKD Stiahnuté: 27x | 18.05.2022

2021_12 Výdavky VŠJ Stiahnuté: 26x | 18.05.2022

K bodu č. 11 Stiahnuté: 24x | 19.05.2022

Zverejnenie zámeru nájmu nehnuteľného majetku obce Šintava – poľnohospodárskych pozemkov (orná pôda a vinice) v  k.ú. Šintava Stiahnuté: 41x | 18.05.2022

Návrh na uznesenie Stiahnuté: 34x | 19.05.2022

K bodu č. 12 Stiahnuté: 27x | 19.05.2022

Zverejnenie zámeru prevodu spoluvlatníckeho podielu na nehnuteľnom majetku obce Šintava v k.ú. Šintava Stiahnuté: 39x | 19.05.2022

Návrh na uznesenie Stiahnuté: 30x | 19.05.2022

Stránka