#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 6.6.2022

K bodu č. 13 Stiahnuté: 13x | 19.05.2022

Návrh na uznesenie -Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o nájme so spoločnosťou Šintavan Stiahnuté: 22x | 19.05.2022

K bodu č. 14 Návrh vzniku členstva Stiahnuté: 26x | 19.05.2022

K bodu č. 15 Stiahnuté: 24x | 23.05.2022

K bodu č. 16 Stiahnuté: 22x | 19.05.2022

Geometrický plán Stiahnuté: 18x | 23.05.2022

Návrh na uznesenie 16-1 Stiahnuté: 18x | 24.05.2022

Žiadosť nezaradená v pozvánke Stiahnuté: 23x | 26.05.2022

Stránka