#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 6.6.2022

K bodu č. 13 Stiahnuté: 23x | 19.05.2022

Návrh na uznesenie -Schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o nájme so spoločnosťou Šintavan Stiahnuté: 33x | 19.05.2022

K bodu č. 14 Návrh vzniku členstva Stiahnuté: 36x | 19.05.2022

K bodu č. 15 Stiahnuté: 35x | 23.05.2022

K bodu č. 16 Stiahnuté: 33x | 19.05.2022

Geometrický plán Stiahnuté: 28x | 23.05.2022

Návrh na uznesenie 16-1 Stiahnuté: 28x | 24.05.2022

Žiadosť nezaradená v pozvánke Stiahnuté: 36x | 26.05.2022

Zasadnutie OZ 5.9.2022

Pozvánka OZ 5.9.2022 Stiahnuté: 27x | 22.08.2022

Zápisnica OZ 5.9.2022 Stiahnuté: 15x | 06.09.2022

K bodu 2 Stiahnuté: 15x | 19.08.2022

K bodu 2 Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia Stiahnuté: 20x | 19.08.2022

K bodu 3 Stiahnuté: 16x | 19.08.2022

PHRSR Šintava 2023-2030 - vstupná správa Stiahnuté: 16x | 16.08.2022

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šintava na roky 2023 -2030 Stiahnuté: 17x | 16.08.2022

K bodu č. 4 Návrh komunitného plánu ss obce Šintava, Zmeny a doplnky č. 2-2022 Stiahnuté: 19x | 19.08.2022

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Šintava Zmeny a doplnky č. 2/2022 Stiahnuté: 23x | 19.08.2022

K bodu 5 RO obce Šintava č. 2-2022 Stiahnuté: 15x | 19.08.2022

Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 2-2022 Stiahnuté: 17x | 18.08.2022

Rozpočtové opatrenie obce Šintava č. 2-2022 final Stiahnuté: 17x | 05.09.2022

Stránka