#

Výber jazyka

  • sk
  • en
Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Zasadnutie OZ 5.9.2022

K bodu 6 Kontrola plnenia, čerpania a úprava rozpočtu obce Šintava k 30.6.2022 Stiahnuté: 32x | 19.08.2022

Príjem 6-2022 Stiahnuté: 28x | 18.08.2022

Výdaj 6-2022 Stiahnuté: 30x | 18.08.2022

K bodu 7 Návrh RO k 1. zmene rozpočtu školy pre rok 2022 Stiahnuté: 30x | 19.08.2022

1. zmena rozpočtu školy 2022 Stiahnuté: 29x | 18.08.2022

K bodu 8 Žiadosť - Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na ornú pôdu spoločnosti Združenie Klas, s.r.o. Stiahnuté: 39x | 23.08.2022

K bodu 8 návrh na uznesenie Stiahnuté: 28x | 23.08.2022

K bodu 9 Žiadosť - Návrh vinohradníckeho a vinárskeho spolku Šintava na uzatvorenie zmluvy o spolupráci s obcou Šintava Stiahnuté: 47x | 23.08.2022

Kk bodu č. 9 Návrh na uznesenie Stiahnuté: 41x | 23.08.2022

K bodu 11 Konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 zákona 357/2004 Z.z. voči M.H. podľa ústavného zákona č. 357-2004 Stiahnuté: 38x | 19.08.2022

K bodu 12 Zastavenie konania vedeného voči exstarostovi Miroslavovi Holičkovi v zmysle UZ č. 357/2004 Z.z. Stiahnuté: 52x | 22.08.2022

K bodu 13 Finančná podpora údržby a opravy "Bobrej doliny" Stiahnuté: 37x | 22.08.2022

K bodu 14 Podané projekty a zrealizované projekty z investícií 2022 Stiahnuté: 34x | 22.08.2022

K bodu 15 Rôzne došlé žiadosti Stiahnuté: 39x | 22.08.2022

Žiadosť 15-1) Stiahnuté: 45x | 22.08.2022

15-1) Návrh na uznesenie Stiahnuté: 27x | 02.09.2022

Žiadosť 15-2) Stiahnuté: 37x | 22.08.2022

15-2) Návrh na uznesenie Stiahnuté: 26x | 02.09.2022

Žiadosť nezaradená - Vohlárik Tomáš, Igor Stiahnuté: 34x | 23.08.2022

Zasadnutie OZ 12.9.2022

Pozvánka OZ 12.9.2022 Stiahnuté: 36x | 06.09.2022

Stránka